B =

Badanvan
[adj] = Kıvırıcı , Burucu , BükücüBarvan [ rgd ] = 1 Yükcü ; Nakliyeci , Kargocu 2 Hamal
<< bkz Hemal , Barkëş >>


Başvan / başitivan =[rgd] 1
İyilikci , Optimist , Hoş görüşlü , Nikbin / Nikbihn 2 (vulg) Kıyakcı

Başvaniyat = İyimserlik , Optimizm

Bawername / Baweriname = İtikatname , İtimatname , Sertifika , Bonservis
<< bkz Îtiqatname >>

Baweriyat [rel] = 1 İnancları inceleyen ilimi yol ; İlāhiyat , Teoloji 2 (mz) Felsefe veya felsefe gibi yollarla doğmalara baş vurma yolu

Bawermend = 1(rel) Mümīn , Salih kişi İmanlı , İtikatlı , İnanclı , kanaat sahibi 2 Emin *** Gelli bawermenda = Hey inanlar , Hey inanclılar , Hey imanlılar *** Bawermendek = Bir imanlı , Bir itikatlı , Bir iananclı *** Bawermendi = Bawermenda ol / Dawermenda din = Din ianaclisı , Din itikatlısı *** Bawermendiva = İnanclı hāl ile , İtikatlıca , İtikatlılıkla 


Bayisiyat = Kriminboloji , Sebebiyetleri bilme yolu , Etkenlerin veya nedenlerin nelere yol açtığını inceleme ilmiBelgevan [adj] = (syn) Belgeci , Delilci , Tutanakcı , Belgeleyici , Belge veya tutanak düzenleyici , Yazılı veya yazısız delil tespit edici
Bendevan = Randevucu , Beklentide olan , Buluşmayı bekleyen , Beklenti ve umuş içinde olanBıçengvan
[rgd] = Kolyukçu , Poh pohlayıcı (mz) Yağcı , Yüzüne karşı övücü
Bûyiniyat = Olguculuk , Var oluşculuk
<< bkz Xwexwebûyiniyat , Hebûniyat >>