E
wla = Daha  iyi , Uygun 


Ewlakırın = Daha iyi etmek , Emyet etmekEdewmen = 1 Edip , Edebiyatla ilgilenen , Edebi eser teşkil eden , Nesir yazarı 2 Edepli , Erdemli , Sayın ve saygılı , Onurlu , Ahlaklı , Kāmil insan
Edebiyat / Edewiyat = 1
Edebiyat , Edep bilim , Ahlāk bilgisi , Ahlāk bilimi 2 Etik bilim
<< bkz Wêje >>

Edewxane / Destav = Apteshāne ,Tualet

Edebiyatvan =
Edebiyatçı *** Edewiyatvanî = EdebiyatçılıkEglevan =
Geçiken , Geçiktiren , İşine tam zamanında gelmeyen , Safsafklayıcı

Êrd = Yer , Arazi

Êş = Sancı , Ağrı , Batar 2 Hastalık kırizi

Esılıyat = 1 Köken bilim , Meşe ve mebdede husul zuhur 2 Aslıyet , Asıliyet , Aslını taklitten ayırma ilmi 3 Orjinalite , Orijin , Mübdi ( edb) 4 f Başlangıç , Bidāyet , Evvel ve ibtida

Ewlat =
Evlat