SOYKIRIM !


Kürtler her dönemde sahneye çıkıp varlıklarını kabul ettirmek için gah silahlı , gah silahsız bir mücadele sürdürmüştürler , ben size soykırımı açmak için bulunuyorum .
Soykırım demek bir milleti yok etmek demektir GELLİYA ZİLA ( Zilan vadisi) vadisinde binlerce kürdü katlettiler , Tarihin  her döneminde soy kırımlar olmuş , ançak gelliya zila gibi büyük olmamıştır , Makudan yaylaya çıkışta yol üstünde kıyım olmuş ben bizzat gözlerimle şahidim erezyonla açığa çıkan kemiklerini amcamın kızı bana gösterdi .
Soykırımla noktalanan isyanlar en çok Ağrı dağı çevresinde olmuş çünkü bir Milleti temizleme , imha etme , kırma , katletmele ile sorunu çözme girişimler olmuş .
Peki Maraşta iki öğretmen öldürüldü bu nedir soykırım değilmi ?
Maraşta öldürülen öğretmenler  soykırımla değil bir siyasi cinayettir   , Bu durumu yanlış yorumluyanlarla Maraş katliamdır , soykırımdır diye yalan yanlış  yorumlarla Kürt politikasına yön vermek istemişler , siyasetten anlamıyan kişiler Kürt davasına katıldı .
Sırf   Avrupada menfaat alde etme girişimleri , Kürt siyaseti üzerinden  amaçlarına  ulaşma girişimi Avrupalı kürtler hiç teredüt etmeden politikaya katıldılar , Haliyle politikadan anlamıyanlar , kafa karışıklığına sebep oldular .

Maraş olaylarında iki öğretmenin öldürülmesi bir soykırımı değil bu bir siyasi cinayettir , buna Avrupalılarda bilinçsiz katğıda bulundular.
Soykırım bir milleti kırma , katletme ile tanımlanabilinir , Siyasi cinayet ise iki taraf arasında veya gurup arasında  vuku bulan durumlardır ,Yanlış tanımlama kafa karışıklığı yapar.
Soy kırım olan yerlerden biride HALEPÇE'dir , Halaepçe ile diğer soykırım diye dile getirilenler  Yüzeysel bir yaklaşımdır
Soykırımı ve Siyasi cinayet bir birinden farklıdır şeylerdir , Kürt siyasi hayatına katılmakla Avrupada çıkar , menfaat , kazanımı elde etme maksadları ile fikirlerini sinsice hayata geçirdiler , fakat payende lazım , payendesiz olmaz payende gereklidir buda Kürt adına siyaset gerekli  ,  siyasetin bir köşesinden tutmalı,  siyaset güdülmekle  politik hayata girdiler ,  siyasi bilgisi olmuyanlar davaya katılmakla   Kirli siyasetle Kürt dünyasını kire bulaştırdılar  .
Ermeni soy kırımına Kürtler bulaştırılmıştır , Ermenilere yapılan mezalim ardından On binlerce Kürt'ü GELİYE ZİLAN'da Katlettiler , Ermeniler gibi masum halk olanan kürtlerle aynı kaderi paylaşması bir tesadüf değildir , Neden bunu yaptılar ? bellidir Osmanlı imparatorluğu Kürtleri soy kırımda kullanmıştır , Çünkü soykırıma girmeyen kürtlerde vardı bu kürtleri GELİYA ZİLAN'da katledilen tümüyle soykırıma iştirak etmiyen Kürt'lerdir , neticede Kürtler erneniler aynı kaderi paylaşıyordu  Hamidye alayları ise tümüyle bunların ürünüdür .
Kirli politikacı olmaktan kendilerini kurtaramamışlar , Hep işler uyuşturucu için alıp verme sürünce kirli politika yapıldı , durum böyle olduğu için Kürtler güvenilmez , aramızdaki mesafeyi genişletmek gerek  fikrini kendini hissettirdi .
Kürtler kendi yerlerinde kimin kirli ve temiz siyasetçi olduğunu biliyorlar , Avrupanın iştahı yarinde  onlar yutar , ama  tarihler gerçeği yazar .
Kürt davası beş yıldızlı otel gibi , Eğer Ulısal davayı  kendi Dini inanclrından  sonra tutanlarsa  , yani aleviliği önde tutup kürt davasını  ikinci planda tutulursa  Beş yıuldızlı Kürdüstan bu yüzden dört yıldıza kayar , Aleviler bunu dilkkata alıp makul bir yol izlerlerse bu hepimiz için hayırlı olur .
Maraşta öldürülen öğretmenler başka başka bölgelerden maraşa tayin olmuş , hiç biri Kürt değil , milliyeti belli olmuyan iki öğretmendir .
Avrupa ülkeleri önce kendi siyasetlerine bakmalıdır , temiz siyaset , temiz politikalar üretmelidirler , biz milyonlarca bir milleti terk edip kendi başına bırakamayız , bana ne olan olmuş soykırım katliam neyse anlamıyorum demek, sessiz kalmak  olanları gizlice onaylamaktır.
Politikadan , siyasetten hiç  anlamıyanlar katıldı Kürt davasına , bizdeki uyuşturucular  bu kişilerce Kürt davasına  katılmakla esef verici durumu sergiledir .
Polis biliyor gizlisi saklısı olmuyan durumu İSVİÇRE hemde derinlemesine biliyor , Benden kimdir bunlar diye soran çıkarsa , onu önçe İsviçre halk partisine sormalıdırlar , çünkü onlar benden fazla haşır neşir olmuşlar .
AVRUPA nın iştahı yerinde yutturmalar , yutmalar lezzetli , İnsana yardım etmek benim birinci meselemdir , Yardım edin , zorda olsa bunu sürdürün , Ama lütfen Kürt milletine saygılarınızı da eksik etmeyin , yanlış politika , yanlış siyaset etmelerine fırsat vermeyin !
( Yeni nesillere ULUSAL bilgi vermek büyük bir Fedakarlıktır .)

Saygılarımla

3 Şubat 2016