Anasayfa
MIQAT Xwendın û Nivisan fehm pê Tehriyatêva hê pake , fehmeki hêsa , qayde xeberdanva , mêvanara hurmetva , keremva û hangëva internetêda yên xelas tê jenin , lê hê FERHENG nivisandın xelasnebûye dıdome , yên kutabûyi nê eglekırın , bı lezginî tê pêşkêşkırın .
Malıka İnterneta ÊLAT tenê boy çand , huner , zıman malıkeki şexsiye , taybetiye ÊLAT ne malıke politike .
Perwerde ne dereki politike , boy vi metılëva ÊLAT xızmeta zımana KURDİ (Kurmaci ) taqateki xurt , xireteki dılovanva xwe dıre naskırın , dere TERMİNOLOJİ / TEHRİYAT ’ê vekın û bın hevda term yeko yek hatıye rêzkırın , mıqata va tıştava FERHENG – ÊLAT tê hılgırtın !..
Term nota parzûneke , term gıliya zelaldıke , vi baweriva we gışta lı dıleki germ û hurmeteki dılovanva hıldıgırım .
*****************
Dikkat !..
Leksikolojiden bitenler bekletilmeden hemen ziyaretcilere sunuluyor , fakat bitmeyenlerden de var , onlarda bitince sunulacak , acele ihtiyaclara dair ileti kurmak gerek , kurma yolu haiz .
1 ) Terim ile ilgili olanlar okunur ve sonra kelime ...
2 ) Terminoloji menü ...
3 ) Kurdi terminoloji ...
Okunur sonra kelime sarih olur , ve ...
Sevgilerle

Not : Ferheng alfabetik sırasında rakamlı olanlar var , örneğin Qe1 , Qe2 gibi olanlar nedir ? şu demektir , rakamlılar bir birinin devamıdır .
İnternete sayfa yüklemelerinde ve ziyaretcilere hayli uzun sayfalarla sıkıcı gelmemek için bu yönteme baş vurulmuştur .
Dikkat edilecek husus , rakamlıları takip etmektir , aynı alfabetik sıradaki rakamlı olanlar bir birinin devamıdır .
TEŞEKKÜR

www.elat.ch


KÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG