QE NEBÛ
Kanê destêxu bıgerın
Bervi walateme herrın
Vıra hesın wura zêrrım
Dıkım nekım qe hur nebu
Ev qasira çıma leze
Hezar yek derdewa rêze
Ez kalım dılemı qize
Puçbû emır qe pir nebu
Derdexura gotım bêri
Dılexura tırbek geri
Malaki bê kullek  bê deri
Kolim kolim qe kurnebuHêsıra çevem kışi
Gazın gazınneva hurşi
Bextemıra hat ser xuşi
Tevdam tevdan qe tir nebu


Kijan bağ nebu xezan
Nava piger maye hozan
Zana gıri qelfkır nezan
Gotım gotım qe jir nebu
Şah ozan piger

 


www.elat.ch