FERHENG www.elat.ch

 

 

 

KISALTMALAR


 

Kürt’çe Türk’çe

ÄT/ ät = Äyet AT = Ayet

BN / bn = Bazırgan’î Tecim , Ticaret Terim’i


BRN / brn = Bınehr’ın / Bınërın Bkz = Bakınız

DGZ / dgz = Deng zan’î Ses b . Ses bilim’i


ERN / ern = Erdnigar’î Coğr = Coğrafya

ET / et Edat

EZ / ez = Edet zan’î Töre b. Töre bilim


EZ . / ez . = Edebiyat zan’î Yazın = ( Edebiyat ) bilim’i Edb

ERZ / erz = Erd zan’î Yer b. Yer bilim’ Jeoloji

FE /fe Fels = Felsefe

Gİ / gi = Geleri Ha = Halk ağzından ( Anonim )

GT /gt = Geleriyat / Xelkiyat / Gelerinasi Folklor , Halkiyat ,Halk bilim , Kavim bilim , Budun bilim ( Etnoloji )

GK / gk = Gırek Bağ = Bağlaç

HD / hd = Herweki dın
Vs = Vesaire

HQZ / hqz = Hıquq zan’î
Tüz b. ( Hukuk ) Terim’i


HN / hn = Hëdan
Ünl = Ünlem

HS / hs = Hadis HS = Hadis


HZ / hz = Hış zan’î Mant = mantık bilim

HZ . / hz . = Hewa Zan’î Metroloji ‚ Hava bilimi

JZ / jz = Jiyan zan’î Yaşam bilim , Biyoloji

KŞ / kş = Kıvş’î Belirteç

 

KZ . / kz . = Kimya zan’î Kim = Kimya bilim

KZ / kz = Komel zan’î Toplum bilim ( Sosyoloji )

QB / qb = Qesır bendi Mimari Yapı / Mi = Yapıçılık Terim’i


LD / ld = Lëdad / Lëdank Grm  Vu = Vurgu

LR / lr = Lëker Grm Fiil


LŞ / lş = Leşker’î Ask =Asker ( mil )

Lt / lt = Listık Oyun , oyuncak veya iskambil , tavla gibi isimleri kısaltmada kulanılır

MZ / mz = Mecaz Mec = Mecaz’i

MK / mk = Mekanik Mekanik deyim

NZ / nz = Nebat zan’î Bitki bilim ( Botanik )

N / n = Nav A = Ad - İsim

NN . / nn . = Navnas’î Adf = Ad fiili ,İsim  fiili

NF / nf = Nıfır
Bed dua , İleniş , İntizar

PE /pe Eğitim ( Eğitim bilim )

PR / pr = Pır / Pırhejmar Ç = Çoğul

RZ / rz = Rıh zan’î Ruh bilim’i ( Psikoloji )

RZ . / rz . = Rewer zan’î Hayvan bilim ( Zooloj

Rgd / rgd ( S / s = sıfet ) S = Sıfat

SS / ss = Seyrüsefer , Trafik

SA / sa = Sinema Sine = sinema Terim


ŞZ / şz = Şıkıl zan’î Foturaf’çılık Terim’i

ŞZ . / şz . = Şano zan’î Tiy = Tiyatro Terim’i

TT / tt = Taybet Ö . Özel , Hususi 

TZ / tz = Tendurust’î zan’î *** Ti / ti = Tendurusti Tıp ilmi , Sağlık bilimi *** Tıp , Hekimlik


WK / wk = Wek
Vb = Ve benzer bunun gibi

WŞ / wş = Werçiş / Sp = Spor Sp = Spor

ZT / zt = Zıreat Tar = Tarım bilim’i

ZZ . / zz . = Zıman zar’î Çoçuk dili

ZZ / zz = Zıman zan’î / RZ / rz = Rëzıman Grm Dil bilgisi


KÜRTÇE = TÜRKÇE  sözlük   FERHENG www.elat.ch