Ç =

Çerxvan [adj] = 1 Masatcı , Bileğici 2 Çarkcı , Mekanikci

Çivikvan [zoo / adj] = Kuşbaz , Kuşcu , Hasatı korumada kuşculuk eden *** Çivikvanî = Kuşçuluk

Çivikzan
[zoo / adj] = Kuş türlerini bilen , Kuş bilimcisi , Ornitolog

Çivikzanî [zoo] = Kuş bilimi , Kuş bilgisi , Ornitoloji


Çiyavan =
Dağcı , Dağlı , Dağda yaşıyan (mz) Cüsseli iri yapılı insan (sp)Alpinist , Dağ sporcususu *** Çiyavani = (sp)Dağcılık , Alpinizm