C =
Canbaz
[adj] = 1 Canbaz , Celep , Hayvan alıp satan 2 (sp) Akrobat *** Canbazi = (syn) Canbazlık *** Tel canbaz = Tel bambazı *** Canbaza heywana = Hayvan canbazı , Celep *** Canbazi = (syn) Canbazlık (sp) Akrobasi
<< bkz Qulopanvan >>
Cotvan = Çiftçi , Ziraatci , Rençber , Yarımcı
<< bkz Cotvan >>

Cotyar =
[agr] 1 Ziraat okullu 2 Ziraat okulu öğrencisi , Tarım ile ilgili öğretilerde bulunan *** Xwendıngeha cotyari = Ziraat okuluCunvan [rel] = Cinci , Cin işlerine bakan