G =


Gılibaz / Gılivan [syn] = 1 Belāgatcı 2 Lūgatcı , Kelāmcı 3 Lafbaz , Söz baz


Gotınvan / Gotivan [rgd] =
Söyleyeci , DeyiciGuhdank [syn] = 1 Kulaklık , Kulağı soğuktan korumaya yarıyan eşya 2 Kulaklık , Kulağa takılan işitme cıhazı , Sağırlık cıhazı , Telafon kulaklığı


Gulbangvan / Gulbankvan [rgd] = Mevlidhan / Mevlidan , Mevlid okuyan ,Hānendelik , İlāhī veya hānende okuyan
<< bkz Denbej >>

Guhvan [rgd] = Kulakçı , Kulak veya burun mütahassı

Gulivan = 1 Zülüfcü , Zülüfleri çok olan 2 Püskülcü , Püskül seven , Püskülleri çok olan
Gulvan = 1 Gülcü , Gülsatan , Gül dükkanı veya çiçekci 2 Güllü , Gülseven , Güller ile olan *** Dıkana gulvan = Gülcü dükkanı , Çiçeci

Gulav = 1 Kolanya 2 Gül suyu , Gülāb / Gülap

Gulavvan = 1 Kolanyağcı , Gül suyu imalatı yapan 2 Gül suyu serpen veya döken , Gülrīz

Gulavvani = Kolanyağcılık , Gül suyu imalatcılığı , Gül yağcılığı

Gulaşvan 1 / Guraşvan = Güreşci

Gulaşvan 2 =
Güllaç yapan veya satan