PAPA  ve  MİSTİFİKASYON

PAPA  BU  AYETLERİ  SEVİP  UYGULUYORMU ?

Sünnetli Hz İsa as ve Sünnet ; Taharet , Aptes , Haramlar , Helāllar ve tüm Peygamberlerin  emrettiklerini şu delilli ayetlerle yapan ve yapın diyen Hz isa as vede peşinden giden bizler şuna dikkat etmeli 
LUKA = BAP    22  Ayet 18  Çünküben size derim:Allahın melekûtu gelinceye kadar , ben artık  asmanın mahsulünden içmeyeçmneyeceğim .  Yani ŞARAP içmeyeceğim diyor Şarap haran .

Sevgi Dini HİRİSTİYANLIK tan Nefret Dininemi ?
Kendi çıkarları içinmi kullanılıyorlar dini  ?
YAZGI  çatışmasımı ? yoksa MEDENİYETLER  savaşımı ?  ( İslām ve Hiristiyan )
Gerçekten İslām ve Hiristiyan çatışması hiç oldumu ? veya oluyormu ?
Gerçekten İNCİL ile Hz İsa  as izinde , yani emirlerinde  Hiristiyan varmı ?
Gerçekten KURAN yolunda , ve Hz Muhammed as yolumda  Müslüman varmı ?
Yazgıların , yani Kaderlerin çatışması yazısına girmeden hem İncilde hemde Kur-andan  ayetleri belirginleştirip ,sonra tarihten günümüze kadar sirayet edip süren  , Avrupa ve Asya  savaşlarını , bu çatışmaları becerebildiğim kadarını , hatırlattıktan sonra , birde okuyucu kendi Tarihi bilgi dünyasına baş vurmasını istedim ,   bendeki düşünceler ile örtüşen yanları  olabilir , eminim olacaktırda .
İNCİL  Matta
Süre 5
Ayetler  17 , 18 , 19 
17 ) Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmağa gelmedim ; ben yıkmaya değil , fakat tamam etmeğe geldim .
18  ) Çünkü doğrusu size derim : gök ve yer geçip gitmeden , her şey vaki oluncıya kadar , şeriatten en küçük bir harf  veya bir nokta bile yok olmıyacaktır .
19 ) Bundan dolayı bu en küçük emirlerden birini kim bozar ve insanlara öylece öğretirse, göklerin melekūtuda kendisine en küçük denilecektir ; ve onları kim yapar ve öğretirse , göklerin melekūtunda kendisine büyük denilecektir .
İşte bu yukarıdaki ayetler İncilden , onun şakirtlerinden Matta ile tanınan aziz adı ile aktarılmıştır , bu ayetler ile kim ben Hiristiyanım demiş ise , onu veya onları ele alın , inceleyin vede Kiliseleri  baştan aşağı yukarıdaki ayetler ışığında ele alıp inceleyip , bir akıl süzgeçinden geçiriseniz  , o gibi  imanlıyı bulmak bir mucize olacaktir .

Şimdi KURAN
Süre bakara
Ayetler 9 , 10 , 11, 12
9 )  Allahı ve müminleri aldatmağa çalışırlar , halbuki yanlız kendilerini aldatırlar da  farkında olmazlar .
10 ) Onların kalblerinde hastalık vardır . Allah da hastalıklarını artırmıştır .Yalan söylemelerinden ötürü onlara acı bir azab vardır .
11 ) Onlara: yeryüzünde bozgunculuk  yapmayın dendiği zaman : Biz sādece düzelticiyiz, derler
12 ) İyi bilin ki , onlar bozgunculardır;fakat anlamazlar .
İşte bunalarda Kurandan ayetlerdi , Peki Müslümanım deyipte ve üstelik Devlet sahibi olanlar, kendi sınırları içinde ; Allahın verdiği Dilin bile konuşulmasına tahamül edemiyen dini çevreler , Allahın bozguncu dedikleri  sınıfına girmiyormu ?
Kürtler kendi ana dilleri yüzünden , çarşı ,pazarı doğru dürüst ve rahat gezemediğini bilmeyen bir Allahın kulu kürt vamı ? yanlız dilmi ? kürtler sürgüne gönderilince milli giysileri DÊRE ile çıkanın giysileri makaslanma emri hālā Aydın İlindeki  kürtler unutmuş değildir .
Müslümanlıkta ; Komşun açken tok yatamazsın  demiş , dememiş senin komşun Hiristiyanmı ?  Budismi ? Ateistmi  ?  komşun demiş ona mukayet ol , ona zarar verme , onu kendinden biri gibi ele al ve sev , say , hurmet göster demiş .
Şimdi Yazının deyatlarına girip bir İslām ve Hiristiyan çatışması değil aslımda bir Yazgılar çatışması  bu çatışmanın tarihteki seyri ve günüğmüzde tarihten  gelen bu çatışmanın ismine İslām , Hiristiyan veya şu bu dinler çatışması denilişin ayrıntılrını sayışalım .
Tarihte ; Milattan çok önceleri , bazı Arkolojik veriler vede Bazı yazılmış destanlardan anlaşılıyorki , Avrupa ve Asya savaşları hep süre gitmiş , bu savaşların kimine Çapulcu savaşları , kimine Pers , Yunan savaşları , kimine Halikarnaslı  (Didimli)  Herodotos  destanlarındandaki gibi , İLYADA  Homeros destanındaki TROYA savaşları yani Tanrı ve Tanrıca savaşları adıyla işlenip , çağının kültürel anlayışına göre , bir isim konulduğunu öğreniyoruz .Bu  ezeli Avrupa ve Asya savaşları , Eski İtalyada  Dönüşümler ve Vergilius , Aenesasta anlatırken eserlerde yine , bir Avrupalı ile Afrikalı savaşanlar yanında , doğudan gelen bir istilayla başlayan , ölüm kalım savaşlarına sahne olmuş ,bu iki veya üç kıtanın ortak kaderini tarihten okuyoruz .
Din ile ilgili olanı var , olmayanı var ,  işin içinde çapul , talan , soygunla geçinme alışkanlı , tıpkı Amazonlar , İskitler  gibi savaşcılr , hep  coğrafyanın insanlarını bir hangeme için tutmuş , hırpalamış , yıkımlara hatta tarih sahnesnden silinmelere kadar bir birleri vardırmışlar . Bu tarihin akışıyla günümüze gelen  bir yazgı , gelenek hāline getirilmiş kaderdir , desek doğru değilmidir ? kader değil ise peki nediye savaşlar hep izahtaki gibidir ? deniştiremiyoruz ?!
Bu yazgı değil ise ,  insanlığın doğasında , her üç kıtanın doğasında , beşeriyetin doğasında var olan bir kusurudur , bu kusurları , şu bu dine veya inanca mal etmek kadar abes bir şey yoktur sanıyorun .
Şimdide o tarihten gelen yazgıya  İslām , Hiristiyan çatışması adını takıyoruz , İslāmın Kitabından bir kaç ayet  mealini yazdık Ve İncildende yazdık  , fakat bu gibi pek çok ayetler ile  o kutsal kitaba inanıyorun diyeni inceleseniz farklı bir kişilikle karşılaşırsınız .
Tıpkı o Tarihteki  Avrupalı ile Asyalı savaşkanları aratmayacak yaklaşımlar içine girdiklerini  fark edebilirsiniz , İslāmda da tıpkı , İncil gibi kılınç kuşanma emirleri var .
Cihata  hazırlıklı olma şartları mevcut , belkide  Kur-andan daha fazla kılınçlı ayetler , İncilde olanlarını aşağıda elverdiğince hiç dile getirilmeyenlerin bir kaçını yazıp , meraklısı da yazılan ayetlerin dolayına bakarsa , fazlasını bulabilir kanaatindeyim .
Tarihteki yazgıyı sürdürüp , ama ; amelin ismine yeni bir isim takma ortamlarda bulunuyoruz  , Papa geleneğinde veyahut Hiristiyan geleneğinde Sevgi dini  adı sıkca kullanılır  ve duyulur , peki Papa kendi çevresine sevgi hülyaları ile bir dünya sunar iken , Allahın diger kullarınada sevi  hisettirme ihtiyacını bilmiyormuydu?
Sevgi yerine öfkeyi sunup , öfkesinden insanları  küplere bindirip  , seyredin dercesine , tiyatromu yapıyordu o insanlarla ? İnsanları tahrik etmekten , suça itmekten kacınma emirleri dinde bulunmuyormuydu ?!
Bu Avrupa ve Asya İnsanı tarihlerdir hep başka , başka isimlerle başka , başka suçlamalarla birbirlerini hırpalamışlar , Bugünde İslām  ve Hiristiyan adıyla birbirlerini hırpalıyorlar , arayerde yine asıl gerçek dindarlar çiğnenmiyormu ? masumlar zarar görüyor ?
Tarihte  bilinen Troya savaşı bir Avrupalı ile Asyalılar savaşıydı  , daha sonra Pers ve Yunan savaşı yine Doğulu ve Batılı  çekişmesi  , mütakiben tarihte Haclı seferleri  ve Müslüman akınları  , yani nereden bakılırsa bakılsın  hep Doğulu ile Batılı hep hengāme içindedir , fakat argümanları başka , başkadır .
Tarihi savaşlar bulundukları konumda , o tarihlerdeki milli duyguları veya dini duyguları öne çıkarıp ,  güçlenmişler , savaşmışlar ve savaşın adını yine o dönem insanın  yakışır bir ad takıp tarihe kayıtlamışlar .
Bugünde yine aynı kıta insanı tartaklanmalardaki adı başka , telaffuz ediliyor , İslām ve Hiristiyan isimleri kullanılıyor ,Bu çatışmaya sürüklenişin adına Medeniyetler çatışması densede ; bence  Medeniyet dediğimiz mefhumda , bu günün insanı hem Batılısı hemde Doğulusu kılık kıyafette  pek çok şeyi , ortak  mekānlarda aynı ortak paydaşlıklarla ,var olanı paylaşmıyorlarmı ?
Görünüşte bir medeni çekişme yok , Dini yönde ise Kuran'ın  bir çok ayetinde ; Hiristiyanların  , Sebilerin ve Yahudilerin  tüm peygamberlerini  her  zaman , namazda her gün beş vakit zikrediyor , övüluyor , yüceltiliyor . peki nasıl olurda bir din çatışması olabilir ?
Çatışmaya sürüklenen Medeniyetci tutun  değil , bilakis Yazgıdır , bu her iki veya üç kıta insanının kaderidir , Papa sevgi dinini diğerlerede gösterseydi , onları kızdıracak sözler sarf etmeseydide  olmazmıydı ?
Pek hālā olurdu , ama Allahın kanununda yani İlāhi kanunda öyle şeyler varki ; kişi istemeden de olsa , o olacak şeylerde olabiliyor , işte  dünyamız ve İnsanlığımız !..
Papa gibi bizde boş yanına gelip , bazan hiçte arzu edilmeyem sözleri hepimiz sarf edeyoruz , sonra işin  özür dileme yanına sığınarak , kendimizi paklamaya, yıkamaya çalışıyoruz ve bazende istediğimiz gibide beceriyoruz , fakat bile , bile kusurlar hemde evlattan değil babadan olunca o kusur ailenin ayıbı olarak kalmıyormu ?  
Kısacası bu tür çatışmalar  insanlığın yazgı çatışması , insanların İlāhi kadere boyun eymesidir , İsanlık tarihi kadar eski olan bu çatışmalar  , tarihin beli dönemlerinde başka , başka isimlerle anılsada , neticede aynı kıta insanının , faklı nesillerin , Atalarının yazgısını paylaşır. Kadercilik (Fatalizm) * onların kaderini idame edercesine , süren tumtumla , savaşıyorlar , yıkıyorlar , yakıyorlar ve o insanlık suçu , sanki onurlu bir işmişte , ona şerefli bir ün gibi sürdürüyorlartakıyor.
Bu tarihi kapışmalar hemen , hemen hepsi iki kıtanın  bitiştiği sınırlardaki halklar arasında baş göstermiş ve o günün dünyasında , ulaşabildiği yere kadarki milletleride tedirgin etmiştir , tıpkı Avrupalı ve Asyalı  sürtüşmesinin kıvılcımları gider ayak Amarikaya nasıl ikiz kule saldırı durumu olmuş ise , bu benzetmeyi tarihin öteki savaşlarınada benzetebiliriz . 
Ne bir Din savaşı nede bir medeniyet kavgası yok , var olan dünyadaki aşırı yabancılar göçüdür , eskiyen rejimlerin sahipleri yeni rejimlere açık olmayışının sebepleridir  , fitneciliktrir  ve yazgıdır , kaderdir  , o  tarihin  bilinmez nedenlerinden çıkıp gelen , tüm insanları tedirgin eden sosyal  sorunlardır .
Hazır cevaplılar buna İslām ve Hiristiyan  sürtüşmesi desede , dinlerin adı kullanmak doğru değildir , hiç bir din  insana katletmeye izin vermez , kötülüğü emretmez  , bu isterse İslām isterse Hiristiyan  veya baş din , hiç biri haksızlığı reva görmez ,  Allah cc var etmiş yaşa diye , bizde  koşulları nekadar zorlarsak yaşatmaya ve yaşamaya daha laik değilmidir dinlerimize ?
Papa İncilin şu Ayetlerinemi sarıldı ? veya hep İslāmı savaşkan bir din , bunun hāl çaresi bizde var , altarnetif ayetler var ,  bu ayetlerle işe koyulmanın tam zamanımı diye niyetlendi ?  yoksa tarihin rövanşınamı ? yoksa Müslümanlığın giderek yayılan yelpazesinden çıkan esintilermi Papayı rahatsız etti ?
Matta süre 10 / ayetler 34 , 35 ,36
Ayet 34 =Yeryüzüne selāmet getirmeğe geldim sanmayın ;ben selāmet değil ,fakat kılınç getirmeğe geldim .
Ayet 35 = Çünkü ben adamla babasının,ve kızla anasının,ve gelinle kaynanasının  arasına ayrılık koymaya geldim ; 36 ve adamın düşmanı kendi ev halkı olacaktır .
Luka 22
Ayet 36 İsa da onlara dedi : Fakat şimdi , kesesi olan onu alsın ve torbası olanda onu alsın ; ve olmayan esvabını satsın  ve kılınç satın alsın .
Bu ayetler gibi pek çok ayet Kuran'da da var , Kuran onları devam eden bir anlayış içindedir , Kurandaki savaşların sıklığı ; almış olduğu kutsal tarihsel vizyonunda ,  vahiylere samimi davranışını orta koyarken  , buda Müslümanı  savaş sever , kanısını dünyada yaygınlaştırmış sanıyorum  .Müslümanlık ; tarihindeki savaşları ise , savaşı çıkaran hep karşı taraf olmuş , yani andlaşmaları çiğnenince , hak ve hukukta  düzen kalmayınca , Müslümanda gale alınmadığı zaman başladığını okuyoruz tarihten .
Hz İsa as da gözünü kırpmadan bu zihniyetlerle savaşmış ve   saldımıştır , dövmüştür , azarlamadığı farisi bırakmamaıştır , şu ayetler  net değilmi ?
Luka 19 
ayet 45, 46  Ayet 45 = İsa mabede girip satıcıları atmaya başladı , 46 ve onlara dedi .<< Ve benim evim dua evi olacak, >> diye yazılmıştır , fakat siz onu << bir haydut ini>> ettiniz .
Hz İsa  as bunu ifa ederken , ipten bir kırbaç edip mabedin içindekileri kırbaçlıyarak ve masalarını yıkarak dışarı atıyor .
Matta süre 10 / ayetler 34 , 35 ,36
Ayet 34 =Yeryüzüne selāmet getirmeğe geldim sanmayın ;ben selāmet değil ,fakat kılınç getirmeğe geldim .
Ayet 35 = Çünkü ben adamla babasının,ve kızla anasının,ve gelinle kaynanasının  arasına ayrılık koymaya geldim ; 36 ve adamın düşmanı kendi ev halkı olacaktır .
Luka 22
Ayet 36 = İsa da onlara dedi : Fakat şimdi , kesesi olan onu alsın ve torbası olanda onu alsın ; ve olmayan esvabını satsın , ve kılınç satın alsın .
İncilde geçen , bunlar gibi pek çok savaş ayetlerine  bakılınca , Papamı ? yoksa yazgımı ? bu çatışmaya vesile oluyor  ? her kim ise , oluyor birşeyler ve her nerden sirayet  ederse etsin , durum bir  geçmiş tarih görünümü içindedir .
Ve hepimiz kaygılı , kaygı sezdirmeden İslām yakınındaki Hiristiyana  ve Hiristiyanda yine yakınındaki Müslümana tümü değilsede bazı çevreler kaygı ile bir birlerine bakıyor veya baktırmayı körüklüyorlar !..
Peki Sayın Papa hazretleri  kılınçlı Ayetler gibi sözler sarf edeceğine , hani o sevgi dini temalarını işlemeye devam edip komşu dinlede lütfetse olmazmıydı ?
Örneğin  Hiristiyanlıkta ; Biri bir yanağına vurur ise sen ötekinide uzat , kim senden gömleğini ister ise , sen iç gömleğinide ver .
Başka  ayetlerede İncilde ; Komşunu yüreğin gibi sev ,Kim senle bir adım gitmek istersre sen fazlasıyla git yanı ona yāren ol ,ona samimi ol , onunla ahbap ol demiyormu ? 
Bu buyrukları  Hz İsa as öğretirken dememiş ; bunlar yanlız bir milletin kendi iç işlerinde ,bilakis tüm Adem as evlatlarından türeyen her İnsan için elzem saymış , o şekilde davranın demiş , bu size selāmet getir , esenlik verir , güven verir demiş .
Bir değil yedi kere yetmişcesine affedin , bağışlayın dememişmidir ?
Eger biz
Matta İncilindeki süre 5 ve ayetler  17 , 18 , 19
u bir kez daha okur isek  Domuz , Şarap kesin kes her İncil imanlısı için geçerlidir ve sünnet  ve taharet , kusur banyosu , aptesli olmadan Kutsal ibadetin olmayacağı netttir , her Peyganber onları uygulamış ,yapmış , bu Yahudilikle veya başka bir milli kültürle hiç bir alakası yoktur.
İNCİL  Matta
Süre 5
Ayetler  17 , 18 , 19 
17 ) Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmağa gelmedim ; ben yıkmaya değil , fakat tamam etmeğe geldim .
18  ) Çünkü doğrusu size derim : gök ve yer geçip gitmeden , her şey vaki oluncıya kadar , şeriatten en küçük bir harf  veya bir nokta bile yok olmıyacaktır .
19 ) Bundan dolayı bu en küçük emirlerden birini kim bozar ve insanlara öylece öğretirse, göklerin melekūtuda kendisine en küçük denilecektir ; ve onları kim yapar ve öğretirse , göklerin melekūtunda kendisine büyük denilecektir .
Okuyucuyu usandırmamak için Ben özetlerini hatırlatmakla yetindim  , her iki tarafıda kardeşimdir diye ele aldım , yanlız inandıkları kitaplardan hatırlatma yapıp  , insanları fitne oyununa getirip  , kandıranları , insanlığı çatıştırıp kendi servetlerini ve saltanatlarını korur gibi sizi kullananların tanınması  için ,  faydalı olduğumu sanarak yazdım .
Çünkü
matta İncilindeki süre 5 ayetler 17 , 18, 19
Peygamberleri ve vahiyi yıkmaya değil o günün sapmalarına , doğmalarına tenkit için söylediği ve her Hiristiyana da  Hz  isa as gibi Oruç tutmalı , sünnet olmalı , taharet almalı , domuz yememeli , şarap içmemeli bu onun buyrukları içindedir .
Hz İsa as kimliği ile yine
Luka 7 Ayet 33 te
şarabı cin işi  olduğu dile getirir her peygamber kesin kes bu emirleri tutmuştur  , tabi bize Tevrat ; Zebur , İncil diye okuttukları kāmilen , külliyen yazılanlarsa , durum  Kur-andan farklı değil , Kur-anda  haramlar o eksende tutuyor kanısındayım  .
Peki ne kendin yapıyorsun bu ayetlerin buyruklarını , nede yapanları doğru bir din üzerinde sayıyorsun , bu husumet ile , bu öfke ile  , sevgi dini kalırmı ?  aslında Allahla cc alay , İncille alayın sorgulamasını yine ona inananlar, onu kullananalara dayatmalıdır .
Öyle değilse yukarıdaki ayetleri  tekrar hatırlayıp , İnsanları yekün sevmeli , hepsine güler yüz , onun sarığına veya  zünnarına  veya ateşgāhına göre amin dememeli , sevgi lütfunu her Allah cc kuluna olmalı , madem Allhın  yer yüzündeki temsilcilik görevi ediliyor , böyle olursan senin dininide severler , sayarlar sanada hurmet göterirler .
Sayın Papa dini bütün ise , din anlayışı ile insanları ele almalıdır , Papanın cemaatından olanların çoğu Avrupadadır , ve en çok hicap için örtünen kadınlara hakaret yine Avrupa çıkışlıdır , onları sözsüz tartaklayanlar var , işinden olan hatta yasal bazı haklarını baş örtüsü nedeniyle alamıyanlar var !..
Peki maden Pavlus doğrudur , ve Hz İsa as ilede müşerref olmuştur , o zaman ona kulak verin , onun buyruklarından olan
1 Korintoslular süre 11 ve ayet 13
hatırı için hicap ile örtü yüzünde  tartaklanmalar olmasın , veya Papanın cemaatıda baş örtüsü kullansın .
Pavlus 1 Korintoslular 11 / Ayet 13 =  Siz kendi nefsinizde hükmedin; kadının örtüsüz Allaha dua etmesi yakışır mı ?
14 = Tabiat bile öğretmiyormu ki, erkeğin uzun saçlı olması kendisi için hürmetsizliktir .
16 = Fakat eğer bir kimse çekişici olmak istiyorsa , bizim böyle ādetimiz yoktur , ne de Allahın Kiliselerinin vardır .
Pavlus  1 Korintoslular 14 / Ayet 34  = Kiliselerde kadınlar sükūt etsinler ; çünkü onlara söylemek için izin yoktur ;ancak şeriatin de dediği gibi , tabi olsunlar-
  35 =Ve eğer bir şey öğrenmek isterlerse , evde kendi kocalarına sorsunlar ;çünkü kadının Kilisede  söylemek ayıptır .

Allah cc sevdi var etti , sende insan , bende insan , sen nefret et ve üstelik onun buyruklarına sanki siyasal sorun varmış gibi , bu ayeti kırpalım , bizim  mabedimiz kutsal ,onlarınki it ini , anlayışı ile alay etmek , İnsanları ve inanclarını hakir duruma itmek , vaazlarınıda  Allah cc içindir demek ayıptır.
Belki diyecekler sen Papaya , Müftüye  nesihatmı ediyorsun ? evet ediyorum , etmeyimde ne edeyim ? Dante gibi sanki olmuş  zebani cehennemin ateşinde , narında kimler var kimler yok ? veya kaçtane Endüljans sattınız cennet karşılığında , diyemi danışayım ? bu dünya hepimizin dünyası , Müslüman tarafada derim , Müslümanlığı seven bu gibi şeylerden uzak durur , uymayın tahriklere bu işlerin vebali büyüktür , adınız kirlenir.
Yoksa  mistifikatörlükle İnsanlığı ve Dünyanın en büyük dinlerinde inanaları mistifikasyon yerine koymak Allahın cc kullarına  zulimdir , onları çatışmaya sürüklemenin vebali var , Allaha hesap günü var , Allah cc den korkan birinin ameline benzemez bu tür amelller  , insanları savaştırmak , kırdırtmak , münafıklıkta önde gelen  şeylerdendir , yakışırmı hiç dinde kötülük ?
Ne dersek diyelim yukarıda da belitmiş idim ,tarihte hep bu iki kıta insanı Afrikayıda eklersek  bu üç kıtanın kaderidir , savaşırlar ve savaşın adı başka adlandırlar ,  dini kullanma ,  savaşı birilerin kötü hanaesine sebep oldu diye yazma ve sonra yazılanları tarih diye okutup geleçek kuşaklarında kanına girmek , vebalini din veya dinler hiç öngörürmü ?
Din İnsanı barışcıldır , sevecendir , tıpki bağlı bulunduğu dinin peygamberi gibi şefkatlidir, namusludur , yalan söylemez ve söylemeyi men eder , aksi durum olursa ister İslām ister Hiristiyan hangi din olursa olsun ,yani kendi dinine saygızızlık etmiş olur .Allahtan korkan ve onun ahiretine inanan  bu dünya için değil o yurt için çalışır ve çalıştırır , çünkü dinin mükāfatı ahrettedir , hem İslām dünyasında , hem Hiristiyan dünyasında bu gibi çıkışları , Bence bu dünya nimetleri kapma çalışmaları , şu  bu çevreleri mükafatlandırma yerine sayarım !...
Bunlar Papanın kıyaklığı desem  yanlışmı ? tam Dünya CAI gizli hapishāneleri konuşurken , Papanın etki alanım  daralığıyormu sandı ?  sıkıştırılğını anlayıp  gündemde bunlar ön konuda , gündemi deniştirelim taktikleri  oynanır gibi değilmi ?   dünya barışına yakışır düşünceler özgürleşmedi !..
Hz İsa as kendi günlerinde dini sapmalar için , bu ayetler demiş  ve ona inanıyorsak , o hālde bir kez daha onu hatırlayıp , haramlara yanaşmamalıyız , fakat Devlet ile  dini bir birine karıştırmadan , kişi veya ailesi dininde ne kadar hür ise , başka hürriyetleri çiğnemeden  yaşama fırsatı varsa iyidir , bu
Devlet içinde elzemlidir .
İNCİL  Matta
Süre 5
Ayetler  17 , 18 , 19 
17 ) Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmağa gelmedim ; ben yıkmaya değil , fakat tamam etmeğe geldim .
18  ) Çünkü doğrusu size derim : gök ve yer geçip gitmeden , her şey vaki oluncıya kadar , şeriatten en küçük bir harf  veya bir nokta bile yok olmıyacaktır .
19 ) Bundan dolayı bu en küçük emirlerden birini kim bozar ve insanlara öylece öğretirse, göklerin melekūtuda kendisine en küçük denilecektir ; ve onları kim yapar ve öğretirse , göklerin melekūtunda kendisine büyük denilecektir . ŞARAP içmenin haranlığı
Luka 22
Ayet 18
*
Sprüche 23
Ayet 31
*
Hosea  4
ayet 11  
*
Hosea 7
ayet 14
*
Habakuk 2
ayet 5
*
Habaku 2
ayet 15
*
DOMUZ eti yemenin haramlığı
Mose 11
ayet  7
*
SÜNNET  ve TAHARET emirleri
Luka 1
Ayet 59
*
Mose / Levililer 12
ayet 3
*
Mose / Tekvin 17
ayetler 9 ,10 ,11 , 12, 13 , 14  devamla 22 , 23 , 24 ,25 , 26 , 27

Müslümanlıkta yer eden bu gibi pek çok ayetleri , yapın diyen ve diyende Hz İsa as dır , sizde ona inanıyor ve  inanlısı iseniz , sizde yapın diye bazı tanıdık Hiristiyanım  dediğimde , Bana cevapları özetle şöyle idi  ; Biz yahudi değiliz , onlar yahudilere āit emirlerdir ,Yahudi kültürüdür . yani bizi bağlayıcı değildir denildi , vahiydir dedimsede , yine yanıtları o türden oldu , ret ettiler bize gerekli değil , hatta tiksinici yüz ifadelerinide ekleyip burun kıvırdılar .
Bir ailede babanın sözleri isterse şahsi düşünce , isterse resmi beyan olsun her zaman babanınki teysirlidir , düşünce argumanları ile yalanı , günahı kazanma faydaları başka çevrelere  çıkar sağlar .
Barış amaçlanarak hazırlanan bu yazı , her insanım diyen  kişi , toplumsal her sirayet edici duruma dikkat etmelidir , toplumlar farklı inanclar ile tanınsada aslında pek çoğu sanılan inanc doğrultusunda  değildir , o inanclar toplumların  zor günlerde birlik olmak için kenarda , köşede bir yerlerde  gönlük lüzumlu olmayan şeyler gibi saklı tutulduğu bilmek demek , basiretliyim demektir .
Hz İsa as ile Hz Muhammed as arasındaki fark varmı ? yokmu ? diye şunları hatırlayak vedalaşalım , Bir gün Hz İsa as Tevrat okunan bir mabedi göstererek , bu mabedi yıkın , onun yerine  daha büyüğünü , hemde tüm her kesi alacak kadar bir mabet yapayım size , hemde  tek başıma diyor .
Hz Muhammed as da kendi döneminde daha sağ iken onun adına yapılan Kubada mescidi DIRAR -ı  yıkın  o mescid benim adımı kullanıyor ve yıktırıyor .
Şimdi Hz İsa as ve Hz Muhammed arasındaki farkı varmı ? diye haklı olarak sormuyormuyuz , Şimdi biz birine şiddet yanlısı din , ötekine sevgi yanlısı dinmi  diyeceğiz ?
Pek hālā  İslāmın ve Hiristiyanlığın bir çok alanında her iki inanctan olanlar , kardeşce ,barış içinde  yaşıyorlar , bu kardeşliğe güç veren düşünceleri kullansak ve  Papada kullansa daha çok kazanmayızmı ?
Sevabın ve sevginin sahibi anlaşılır kişiliği amelinden ve fiiliyatından , Ataların sözlerin tecürbe doludur ; Keskin sirke küpüne zarar verir . vesselām Hepinizi kardeş sevgisiyle selāmlarım .
Nebi Güler
www.elat.ch 4 / 10 / 06

* Açıklama !..
Kadercilik (Fatalizm) ; Her şeyin faili veya fiiliyatı tek kaynaktan , aynı çıkıştam olduğu , yani Allah cc tan gibi anlamlar için kullanılır , başka bir adı cebriye de denilir .
İşte tam burda bende kendi inancımı sorgularcasına , madem her şey kadercilik yani fatalizmdir , o hālde suçlu olan veya sevaplı olan onu var edendir , bize sorgusu yoktur demek geliyor içimden , fakat bu konu o kadarda basit bir konu değildir.
Allah İnsanı yarattıysa , ne diye şeytanıda yarattı ? şeytan olmasaydı da , pek güzel yaşayıp bir birimizi aldatmasaydık olmazmıydı ? mistifikasyonlamasaydık olmazmıydı ? diye sorulara çok çevap aradım  ,neden  şeytanın var edildi ?  Allah kendine şirk koşana veya sālih , dürüst kullara sataşana ,onu musallat etmek için var etmiştir herhālde , kanısına vardım .
SAYGILARIMLA  !..


HEY TÖVBE

Hey sevgili !..
Duydum evlenmişin
Newrozla gelen tüm çicekler sana
Şarkı türküleri de söylemek bana olsun
sazlardan çıkan her ses ...
yürek sedalarım ile alkış tutsun evliliğine
Mutlu ol
esen kal
şadumanlar
bahtiyarlıklar sana ...
Gerçi dinen artık sana sevgilim demek günah
haram
vebali var
Günah
...
SANA sevilim dememek içim tövbe etmeliyin
Yıllarca sevgilim dedim
aşkım dedim
sev
sevil
Aşk eyle
meşuk ol
sonra ...
Tövbeleşmek ne tuhaf şey
evet lebhi didar ne tuhaf şey
...
Hey firkatı hicran !..
mutlu ol
saadet gölgen
huzur baş tacın olsun
essin çevrende esenlikller
Bülbüller gibi cıvıldasın balaların
...
Diken dillerden
kem nazardan
Yaradan esirgesin
Seni
Yuvanı
...
Yeni bir sevgili aramak sormak
ve bulmak banada vacip oldu
evet şart oldu
hey ...
hey TÖVBE !..
Şah ozan piger / Nebi Güler