DİKKAT !.. İşinize yarıyandır diye tutuluyor .


ÖRNEK

1 ) Qayde [ f ] = 1 Kaide ,Usül ,Kural , Prensip 2 Sitil , Metod ,Yöntem 3 Yol , Yordam , Usturup 4 (mus) Makam 5 Baz , Tarz , Düzen 6 Erkān *** Wi qaydi na = O Baz’da değil , O tarz’da deği , O kaide de değil l *** Qaydeki gıran = Ağır bir ulsül , ağır bir kayde ( fig ) *** Qayde darıstan’ î = 1 Orman usüli 2 Orman kanunu *** Qaydame = Bizim usül , Bizim tarz , Bizim kaide *** Qadre berë = Eski usül , Eski tarz *** Qayde dest gerinva = 1 El yordamı ile , Amalık veya görme eksikliği ile elin hareket hali 2 (sp) El üzeri Hareket *** Qayde cerıbandıneva = Deney yöntemi ile , Metod ile

2 ) << bkz Tehr >>

3 ) { Diğer Diyalektler : Dustûr , Qeyde , Qeide , Delk }

4 ) (* ...)


AÇIKLAMSI

ÖRNEK 4 Başlık altındaki açıklamalara dair !..


1) Qadye =
Burdan itibaren yazılanlar Türkçe ve rengi koyu ise eski türkçe dedikleri aslında tüm Anadolulara āit olan söcüklerdir , koyu yazılmış ise kürtçedir diye yazdım ,Terim ve kısatmalar zaten belli

2
<< bkz .... >> İçinde yazılı sözcükler yukarıda yazılan sözcüklerin başka adı veya ikizidir yani başka şivesidir , ve kürtçede birbirine çok yakın biri diğerinin yerine kullanabilinirliği veya dilin organik yapısı itibaren aynı örüşümde aynı yakın manâda oldukları için sözcük arayanlara kolaylık olsun diye çabuk bulmaları için bkz bölümüne iliştirilmiştir .
Kürtçe karşılığı Türkçe diye yazılanlar ilk esastır , birincildir onları kullanmak uygundur fakat lisanlarında tıpkı örüşümleri vardır ,onlarda orgamik yapı içndedir ,başka bir değişle birbirini tamamlıyan birbirlerinin devamı olan olmazsa olmazlardandırlar, bundan mütevellid olduğu için kulak ardı etmedim onlarıda yazdın alt kısıma bkz bölümüne .
Kürtçede pek çok eş anlamlılar bulunur bunları kullanırken nasılsa eş anlamlıdır fark etmez demeyin , fark eder öreğin Alay etmek eden açısından eğlendirici veya espiri ile şakası bulunabilir , fakat alaya alınan açısında espiri veya şaka götürmez , o durum olunca örneklerle izah etmek gerek , Kürtçede Tırane veya Tınaz Alay iğneleyici veya hiciv gibi yergiler barındırır , Şaka ve espiri için Henek Laqırdi yi kullanmak gerek .
Nedenmi böyle sokratvari kılı kırk yararcasına izahta bulundum ? yanıtı şudur ; Lisanı yerli yerince kullanmazsanız siz bilmeden hiciv veya yergi yapan durumuna düşebilirsiniz , veya kusurlu anlaşılmalara sebep olabilirsiniz , sizlere yardımcı olmak için benzer manâlı olanları bkz notuna iliştirip seçim yaparken hataya düşmemek için her iki yazılan bölümü göz önünde tutarsanız faydasını göreçeksiz .

3) { Diğer Diyalektler : ... } İçindeki sözcükler başka kürt lehçeleridir , eğer istenirse alıştırmalar yerindeki lehçe deniştirilip istedğiniz lehçeyi alıştırmalara uyarlıyark alıştırmalı sözcükleri kullanabilirsiniz .

4 ) (*...) Bu tırnak içindeki yıldız kenrında rakamları takip ederek TERMİNOLOJİ kısmında (*) AÇIKLAMALAR var rakamların karşılığında açıklamalar var , yani sözcük şerh edilmiştir .
Sevgiyle kalın
Editör : Nebi Güler
www.elat,ch
*********