KAPMA  VE KAÇMA   İLE  BİZİ  İDARE EDİYORLAR !

 

 

Avrupa bir çok hastalığın çıktığı kıtadır benim size anlatmak istediğim hastalık bedenen sağlık için bir hastalık değil  imza kapıp kaçma hastalığını anlatmak istiyorum işte ben bu hastalğa tutulan biriyim  
Beni Yunanistandan İsviçreye kaçıranlar boş tarafımı yakalayıp imzalarımı aldılar  alanlarda KIZIL HAÇ BL Bürosu , Bu KIZL  HAÇ   Bürosu BL Liestal'de Kızıl haç Binasındaydı Bize bazı işlemler için imzalarımızı aldılar,meğer tıpkı kaptı kaçtıcılar gibi bizim imzalarımızı alıp kaçtılar adresleri belli değil mecul .

Ve peşinden Kızıl haç Binasından mülteçiler bürosu taşındı başka yere bukadarı anlaşılır bir haldir ama yeni taşındıkları yerin adresi , telafonu  belli değil     yani kayıplara karıştılar , sonradan öğrendiğime göre Kızıl haç el altından mülteçiyi geldiği ülkeye yeri göndermek için imzalarını KAPTI KAÇTI ediyormuş , mülteçiyi geldiği ülkeye gönderirken örneğin Türkiyeye hattında  ROLF KUSTER isimli görevliği görevlendiriyormuş .  

Kaptı kaçtıcı özellikle fiilini yaşlılara yapıyor yaşlı kişi elinde çanta yolda giderken gözünü kestirdiği  kurbana yaklaşıp çantasını kapıp kaçar bu çalma olayını bazen oto ilede yaparlar çantayı kapıp otosuna binip olay yerinden hızla uzaklaşır zavallı yaşlı kişi feryat figan eder ama faydasız hırsız kayıplara karışır koybolur gider işte biz mülteçiler ile Kızıl haç durumumuz böyle şimdi biz kızıl haçı arıyoruz ama nafile bir türlü bulamıyoruz imzalarımız alıp kayıplara karıştılar.

ROLF KUSTER Türkiyeye mülteçiyi teslim ederken suç üstü yakaladım Rolf kuster gizli gizli şarapta içer gizli içmesinin sebebi kendini imanlı tanıttığı için tanındığı yerlerde şarap içtiğini bilmemeleri için gizli şarabı içer, Ayrıca HAF ile esrar içme nargelesi bile vardı evinde , ROLF KUSTER Mükemmel Türkçeyide biliyor eyer biraz derin düşünürsek bu yanlız mülteçileri geldiği ülkeye göndermekle sınırlı değil örneğin Beni Yunanistandan kaçırıp İsviçreye getirme işinide kızıl haç yapıyor yani Humaniter ve İnsanhaklarından tavizsiz tanınan bir kuruluş olan kızıl haç bazı insani değerleri karanlık emelleri için kullandıkları aşikardır .

Vay efendim sen gel Yunanistandan beni İsveç yerine İsviçreye kaçır sonra imzalarını  kotar ve peşinden saklan kayıplara karış     ahım vahım insan hakları isminide humaniter adınıda dilinden eksik etme , işte ben işte Kızl haç  ve işte 29 yıldır beni el ayaklar altında tutmaları  onlar için zevkli bir iş bir lokma ekmek ver onuda içkençeyle ver kabul edilecek bir durum değil .

Ben kendi isteğim ile İsviçre'ye illegal yolla gelip sığınmadım bilakis  Kızıl haç beni yunanistan'dan isveç yerine dolandırılıp İsviçre'ye getirdiler Beni Yunanistan'dan sedye ile uçağa bindirilip getirildim ben sınır kontrollerinde ne oldu ne olmadı bilmiyordum yeminle söyleyim Ben iki hafta sonra hasta yatağında öğrendimki burası İsveç değil İsviçre hasta bakıcılar bana güldüler .

Olan oldu neyse deyip kürt sevgisine sahip idiler olanları sineye çektim ama yıllar sonra şahit oldumki kızıl haç'ın elindeki mülteçiler kimi sendrom kimi pisiko rahatsızlıkları içinde kimi bunalım içinde velhasıl normal bir insan sağlığı içinde olmadıklarını gördüm insan kendini alamıyor söylenmek zorunda kalıyor bu ne biçim humaniterlik bu nebiçim insan hakları saygınlığı işkençeden faklı olmuyan bir durumda böyle idare ediyorlar yani ne vatandaşlık hakkını veriyorlar nede yakasını bırakıyorlar .

Mülteçiler bu insanlık dışı tutumlar yüzünden Pisiko durumları ile oynamak bunalıma itmek sendrom içinde tutmak  var  humaniter  insan hakları değerleri demelerine yeter deyin susturun bu kalleşleri kınamakla yetinmeyin yüzlerine tükürün bu kaptı kaçtıcıların yüzlerine yağdırın tükürüğü , içkiye alıştırmak onlarda lünpenliği yaptırma onlarda onursuz ve kişiliksizliğe alıştırmak onlarda bu gibi her onursuzluğa alıştırma onlarda utanmadan biz insan hakları ve humaniter kuruluşuyuz diyorlar kim inanır senin bu martavallığına .

Yaptığınız iş belli orta yerde sizler birer KAPTI KAÇTICILARSINIZ sus rezil terbiyesizler örgütü bizi idare ediyorlarmış  marifeti nefsinin kölesi olma durumu var dinimizi deniştirmek oyunlarını ROLF KUSTER  ile sürdürüyorsunuz  onu bunu kandırıyorlar böyle idare ediyorlar bizi . 

Adıresi belli değil telafonu belli değil saklanmış izini kaybettirmiş  yer altındaki Dünyadan bizi idare ediyorlar yalansa peki siz LİESTAL deki Kızıl haç binasındaydınız şimdi orada değilsiniz ne diye saklanıyorsunuz ne diye adıresiniz belli değil telafonunuz belli değil yer altı Dünyasına çekilmişsiniz ! Hurriyetimi gasp ettiniz esir muamelesi yapıyorsunuz !

Allahım onlara fırsatı hayır ile ver onlara şefkatı islah edici olarak ver  ellerinde esir gibiyin dualarımı kabul et yaşanacak bir Dünyayı bana vermediler yaşanacak bir serbestliğe yaşanacak bir hürriyete beni kavuşturmadılar  Allahım onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar , ya Rabbil aleyim huzurum yok dirliğim yok kuldan imdat istedim vermediler senden imdat istiyorum yetiş imdadıma yaşanacak bir mekan ver  hür kıl beni Dünyada ve Ahırette senden şefaat bekliyorum kulların işkençe ediyorlar zulim ediyorlar beni felaha kavuştur ya rab , ya rab kullarınla anlaşamıyorum bize anlayış ver bize şefaat eyle , Bana verdiğin iman gibi onlarada öyle bir iman ver     AMİN .

 

Saygılarımla 

Nebi Güler www.elat.ch