Rêzbûna : Re / Rê
Re : Sıralaması
******

 

Red = Ret

Red kırın = Bitirmek ,Tümünü bitirme

 

Rêda = Yolda

Rehetbûyin = Rahatta olmak
Rex = İnek boku

Rêxıstın = Yola koyma Y,ürütmek

Réhaval = Yolcu , Yolarkadaşı
Rexnekırın = Ayıplama , Yadırgama
Rehnevan = Kınayıcı
Reketın = Yolocu Olmak , Yola düşmek , Yollanmak
Reşandın = Saçıp savurmak, Serpmek *** Genım reşandın = Buğday sepelemek *** Av reşandın = Su serpmek

Reşand perest [phil] = Septik
Repkırın = Erkeklik Seks orğanını Kalldırmak ,Uyandırmak
Reşık = Zenci
Reşkırın = Siyahlamak , Karalamak

Rê = Yol *** Rê hesın = Demir yolu

Rê derxıstın = Yoldan çıkarmak
Rêya kadıze [astr] Samanyolu
Rêat = Göçebe olmuyan yerleşik Kürtler
Rêbır /Cerde = Yol kesen , Eşkiya , Haydut
Rêdif = Redif ,Bir biri ardı oluşan terhis olup ihtiyata geçn Asker

Rêbaz = Yol erkan bilici , Yol Usul Kaide bilen yönetici
Rêcek =Düzen , Nizam , Yöntem

Rêber = Önder , Başı çeken , Lider ,Başkan
<< bz , Serok >>
Rêbûyi = Yol olan ,Vasıta olma
Rêç / Dexme = İz ,Dağma ,Yaradan arda kalan , Emare
Rêdar = Yolcu
Red = Ret , Rest , İtiraz
Redbûyin = Tükeniş , Retolma, Onaylanmama

Redbûn = Tükenmek
Reh [bot] = Bitkilerde saçak damar


Ref [mil] (syn1 Sürü 2 Birlik ,Bölük 3 Sergen

Rexne = Kınama , Ayıplanma , Eleştiri

Rexne kırın = 1 Eleştirmek 2 Ayıplamak
Rexnekar = Kınaylıyan , Münekkid ,Tenkidkar 
Rehvan = Koşucu at
Rexketın = Bulaşmak , Takılmak , Gırgırgeçmek
Rêx ger=Mayıs böçeği , Bok yuvarlayan böçek
Rêxıstın = Yola koymak , Yürütmek ,Sürdürmek
Ren = Koyu sıvı ,
Rêis = Kaptan

Reng = Renk *** Renge alizarin = Alizarin rengi

Renqaye = Aydınlık , Ap aydın

Rengin = Renkli
Rehrt = Rahat *** Rehetiyam zehf başe = Rahatım çok iyi
Rehrti = Rahatlık

Reh=Kıyı , Yanı başı ,Kıyı Birşeyin façası faça

Renge rengin = Çok renkli , Cicilibicili
Rengaveti = Soluk , Renginiatmış
Rengdar = Renk verici
Renktaye = Aydınlık
Reqendın = Gerdirmek , Kasmak , Germek
Reqs= Raks , Oyun ,Dans
Reqas 1 Rakas , Oyundan anlayan vede oynuyan , Danscı Dansöz
Reqısandın = 1 Oynamak 2Ayna gibi yansıyan yansıcılığı olan şey

Reqskırın = Oynamak ,Dans etmek
Rahawet = Rehavet

Rêketın =Yola düşmek ,Yolcu olmak
Remıl [fig] = Remil , Fal
Remz = Senbol , İfadeli işaret
Rep = 1Repsesi 2 Erkeklik organının kalkık hali

Repkırın = Erkeklik organını kaldırmak

Req = Gergin ,Olabildiğince gergin 

Reqkırın = Gerginleştirmek

Reş = Kara , Siyah
Reşedar [bot] Dişbudak ağacı
Reşaye =Karaltı , G
öz Kararması

Rewan [pr] = Yerivan
Rev [syn] = Koşu ,Firar
Revandın = Kaçırmak *** Qiz revandın = Kız kaçırmak *** Mı revand = Ben kaçırdım
Rewa = Reva , Meşru, Elzem Yaışır , Yerinde

Rewer = Haşarat ,Sinekler , Böçekler

Rêwi = Yolcu
Rewiti = Yolculuk , Seyyah

Retorik = Retorik
Rêwaç = Revaç

Rewêjek /Kêrakewav = Yontu bıçağı
1 Rewş = Ahval , Durum , Hal ,Vaziyet
Reyhan [bot] Reyhan , Hoş kokulu bir bitki

2 Rewş [ syn] = 1 Harika , Şahane 2 Bayanadı
lda

 

Rewşanbir = Aydın , İleri görüşlü , Entellektüel

 

 

 Reben = Kadına hayıflanma sözü

 

Rêda = Yolda

Rehetbûyin = Rahatta olmak
Rêx = İnek bokuReh 1 = Yanında

Reh 2 =
Bitki damarı 2 Bedende damar ,Pazı


Rêxıstın
= Yola koyma Y,ürütmek

Rêhaval = Yolcu , Yolarkadaşı
Rexnekırın = Ayıplama , Yadırgama
Rehnevan = Kınayıcı
Rêketın = Yolcu Olmak , Yola düşmek , Yollanmak
Reşandın = Saçıp savurmak, Serpmek *** Genım reşandın = Buğday serpmek *** Av reşandın = Su serpmek

Reşandın perest [phil] = Septik
Repkırın = Erkeklik Seks orğanını Kalldırmak ,Uyandırmak
Reşık = Zenci
Reşkırın = Siyahlamak , Karalamak

Rê derxıstın = Yoldan çıkarmak
Rêya kadıze [astr] Samanyolu
Rêat = Göçebe olmuyan yerleşik Kürtler
Rêbır /Cerde = Yol kesen , Eşkiya , Haydut
Rêdif = Redif ,Bir biri ardı oluşan terhis olup ihtiyata geçn Asker

Rêbaz = Yol erkan bilici , Yol Usul Kaide bilen yönetici
Rêcek =Düzen , Nizam , Yöntem

Rêber = Önder , Başı çeken , Lider ,Başkan
<< bz , Serok >>
Rêbûyi = Yol olan ,Vasıta olma
Rêç / Dexme = İz ,Dağma ,Yaradan arda kalan , Emare
Rêdar = Yolcu
Red = Ret , Rest , İtiraz
Redbûyin = Tükeniş , Retolma, Onaylanmama

Redbûn = Tükenmek

Red kırın = Red etmek , Tüketmek ,Abamak
Reh [bot] = Bitkilerde saçak damar
Ref [mil] (syn) 1 Sürü 2 Birlik ,Bölük 3 Sergen

Rexne = Kınama , Ayıplanma , Tenkit
Rexnekar = Kınaylıyan , Münekkid ,Tenkidkar

Rexne kırın = Kınamak , Tenkit etmek 
Rehvan = Koşucu at
Rexketın = Bulaşmak , Takılmak , Gırgırgeçmek
Rêx ger=Mayıs böçeği , Bok yuvarlayan böçek
Rêxıstın = Yola koymak , Yürütmek ,Sürdürmek
Ren = Açık kıvamında sıvı , Cıvık *** Hiva ren = 1 Dolun ay 2 Mehtap
Rêis = Kaptan ,Reis

Reng = Renk *** Rengê zêrin = Altın rengi

Rengin = Renkli
Rehrt = Rahat *** Rehetiyam zehf başe = Rahatım çok iyi
Rehrti = Rahatlık

Reh=Kıyı , Yanı başı ,Kıyı Birşeyin façası faça

Renge rengin = Çok renkli , Cicilibicili
Rengaveti = Soluk , Renginiatmış
Rengdar = Renk verici
Renktaye = Aydınlık
Reqendın = Gerdirmek , Kasmak , Germek
Reqs= Raks , Oyun
Reqas = Rakas , Oyundan anlayan vede oynuyan
Reqısandın = Ayna gibi yansıyan yansıcılığı olan şey
Rahawet = Rehavet
Rê kırın = 1 Yürütmek , İdare etmek 2 Uğurlamak

Rêketın =Yola düşmek ,Yolcuolmak
Remıl [fig] = Remil , Fal
Remz = Senbol , İfadeli işaret
Rep = Erkeklik organının kalkık  hali


Rê 1 = Ön ek , Fiillerde fiil sıfat yapam ön ek *** Rêxıstın = Rê derxıstın = Rê avakırın = Rêbaz = (adj) 1 Yöntemci 2 Politikaci *** Rê dan = Yol verme , Müsade buyurma *** Rê dayin = Yol vermek , Ön görmek *** Rê zıman = (grm) Dil bilbisi , Gramer bilgisi *** Rêzan = Yol bilen , Yol yöntem bilen ,Yol bilir *** Rêkırın = 1 Yürütmek , İdare etmek 2 Yol etmek 3 Alışkanlık haline getirmek *** Rê kıvş kırın = 1 Yol belirlemek , İstikamet tayin etmek 2 Yol yöntem tespit etmek 3 Usul kaide belirlemekRê 2 = 1
Yol , Cadde , Sokak , Şose , Patika , Gidip gelinen güzargah , Sebil , Çoban çığırı , Geçit , Memer 2 (mz) Kural , Yöntem , Tarz , Rah , Düzen , Tarik 3 (mz) Usul , Metod , Yöntem , Sistem ,Ön görü , Tavsiye , İzah 4 (mz) Vasıta , Erek , Vesile 5 (mz) Müsaade , İzin , Rıza 6 Ray , Demir yol , Hat 7 (sp)Kulvar, Şerit 8 (mz) Konu , Mevzu 9 (mz) Çare , Çözüm . Umar 10 Yordam , Kaide , Usūl 11 (ss) Rota , Pist
Rêketın = 1 Yola koyulmak , Hareket etmek 2 Yola girmek *** Rê vekırın = Yol açmak *** Rê çêkırın / Rê avakırın = 1 Yol yapmak , Yol inşa etmek 2 (mz) Ön görü veya tavsiyeler etmek *** Rê şaşkırın = Yol şaşırmak , Yol sapıtmak *** Du rê = İki yol *** Cot rê = (ss) Oo ban , Gidiş gelişli yol *** Rêya şose = Şose yol , Parke taşlı yol , Kumdan ve çakıldan veya kırma taştan yol *** Rêya qir / Rıya qir = Asfalt yol , Ziftli, yol *** Rêva çûyin = Yollanmak , Yürümek *** Rê teng kırın = Yol daraltmak *** Rê ditın = 1 Yol görmek , Yol bulmak 2(mz) Fırsat bulmak ; Çare bulmak *** Riyaxwe ditın = 1 Yolunu bulmak 2 Yol kotarmak *** Rıya hevraz / Rêya hevraz = Yokuş yol , Yamaç yol *** Rê Gırtın / Rê bırrin = Yol kesmek = Yol tutmak *** Rê gırëdan =Yol bağlamak *** Riya jê / Rêya jêr = 1 Aşağı yol , Alt yol 2 İniş aşağı *** Rê rast kırın = 1Yol düzeltmek , Yol tesviye etmek 2 (mz) Hāl durum iyileştirmek , Yol ayarlamak *** Rê hıldan = Yol almak , Yola koyulmak *** Riya ka dıze / Rêya ka dıze = (astr) Saman yolu yıldızları *** Rıya çandi = Kültürel yol *** Rıya hunermendi / Riya hunermendi *** Sanaat yolu , Sanaatclık yolu *** Riya ave / Rêya ave = Su yolu , Ark , Kanal ( Herq ) *** Riya jiyanê / Rêya jiyanê = Yaşan yolu , Yaşam tarzı ***Rê gerin = Yol aramak *** ê jevqetder = Yol ayrımı , Kavşak *** Pera rê / Nawlun = Yol parası , Yol harcı *** Destûra rê = Yol izni , Yol Müsaadesi *** Sera rê = Yol üstü *** Rêda mayin = Yolda kalmak *** Rêva derxıstın / Rêda derxıstın = 1 Yoldan çıkarmak 2 (mz) Baştan çıkarmak , Yanıltmak , Kandırmak *** Rê dayin = 1 Yol vermek 2 ( mz) Kovmak , Uzaklaştırmak*** Rê rêbazi = Yol yordam *** Riya bı hesın = Demir yolu *** Riya behrê = Deniz yolu *** Riya hewaye = Hava yolu *** Riya mûstanga = Karınca yolu *** Riya gırti tu qe rêye = Tuttuğu yol hiç bir yol değil *** Wew rêda çû ser dılovanyaxwe / We riyeda mır = O yolda rahmetlik oldu , O yolda öldü *** Vi riyeda ewji çend tışt nıvisiye = Bu yolda oda bir kaç şey yazmış *** Vi rêda xeberdan ne başe / Vi riyêda xeberdan ne başe = Bu konuda konuşmak doğru değil , Bu usulde konuşmak doğru değil *** Haval rê / Heval rê = Yol arkadaşı , Yoldaş *** Rê pıskırın = Yol sormak *** Mıhendıze rê = Yol mühendisi *** Eşarata rê = Yol işareti *** De rêki baş bıre pëşiyame ! = Haydi bir umar yol koy önümüze , Haydi bir çözüm ver önümüze! *** Wi riyida tê ditım / Wê riyida tê ditın = O güzergahta görülüyor , O yolda görülüyor *** Rêki bê ditın baş dıwu / Rêki bë ditın baş dıbû = 1 Bir yol bulunsaydı iyi olurdu 2 Bir umar bulunsaydı iyi olurdu ! *** Riya zozanada = Yayla yollarında *** Riya zozanêda = Yayla yolunda *** Riya malê gırt = Evin yolunu tuttu *** Rê undakırın = Yol kaybetmek *** Keremax rê bıremı ! = Lütfen yol ver bana *** Hemû tışt rêdaye = Her şey yolunda *** Yên riyaxwe zani = 1 Yolunu bilenler 2 İşini bilenler *** Ka kijan rêki rast danni pêşiyame ? = Hani hangi doğru yolu koydu önümüze ? *** Ev gı derdıkeve rêki = Bu hepsi aynı bir yola çıkar ***Kara = Yol hazırlığı *** Rêki / Bı rê = 1 Yoluyla 2 Yordamıyla *** Sera riya ketın = Yollara düşmek *** Riyame hev guhustiye = Yollarımız birbirinden ayrı *** Riya axratê = Āhiret yolu *** Tu rêki nema me nehişt … = Hiç bir yol kalmadı biz … *** Rêki dûr û dırej = Uzak ve uzun bir yol *** Rêki çawa ? = Nasıl bir yol ? *** Me rêda rasti hev hat ! = Yolda birbirimize rastladık , Yolda birbirimize tesadüf ettik ***Rê mê nêditın ! = Yol mol bulunmuyor *** Rê xelazbû = Yol bitti , Yol sona erdi ,Yol tükendi *** Rêta balafırê = Uçak yolu , Uçak rotası *** Rêya fırınê 1 = Uçuş rotası *** Rêya fırin^2 = Uçuş pisti *** Rêya esmana = 1 Göksel yollar 2 Semadaki rotalar *** Rêya berjêrda fırin = Alçak rotada uçmak
(* 45) (*51)
<< bkz Şıverê , Şıvder>>

Rêkırın = Yolcu etmek , Yoluna koymak

 

Reben = Zavallı , Ezgin , Mazlum *** Mı rebenê = Vay ben zavallıya

<< bkz Dêran >>


Rêber / Rexber = 1
Rehber , Kılavuz , Rehnüma 2 Delil 3 Evlenecek geçlere önderlik eden 4 Önder , İzinden gidilen , Kılavuz kişi

Rêberti = Rehberlik , Kılavuzluk

Rêfırêqet = Feragatcı , Refakatcı , Eşlik edici Birilerine yoldaşlık , Yoldaş
<< bkz Fırêqetvan >>

Rêfrêqetvan [adj] = 1 (ss) Serbet yolcu / .. yolcular , Özgür seyhatcı / ... yolcular , Hür gezici / ... geziciler 2 (pol) Liberal yolcu , Serbet veya bağımsız yoldakiler , Liberalist yolcu , / ... yoldaşct 3 (adj) Fāriğ yolcu , Feragat yolcusu
<<< bkz Fırëqetvan >>


Rehper / Reber = Rehber , Kılavuz , İzinde gidilen
<< bkz Rêber >>

Reqk= Gergin ***Reqkırın = Gerginleştirmek
Reqbûyi = Gerginleşmiş


Reh 1 = Kök

<< bkz Kok 2 >>

Reh 2 = Damar
<< bkz Tamar >>

Reh 3 / Rex = Kıyı , Kenar , Yanı / Yanı başı
<< bkz Tehël , Rex 1 >>
{ Diğer Diyalekt’ler : Kenar , Qerax , Tenışt , Kevi , Guçık , Lêv , Lêvık , Delav , Perav , Kersax , Sırûm }

 


Rex 1 = 1 Yanı başı , Kenar, Faça , Kıyı , Taraf , Yan , Paraleldeki şeylerin bir birlerine en yakın olanların ara mesafasi 2 (ss) Yön , İstikamet , Rota 3 Manen bir kişinin iç dünyasındaki kıyı , Mānen kişinin askıntı diye ifade ettiği yanı *** Rexda = Yanından , Kıyısından *** Rexgırtın = Taraftutmak
<< bkz Tehel , Çım , Âli / Yali , Rû 2 >>

Rex 2 = Satrancta kale veya kule

Rexhev = 1 Yan yana , Paralel 2 Karşı karşıya , Faça façaya

Rexketın [syn] = 1 Askıntı olmak , Takılmak , Sarkıntılık etmek , Bulaşmak , sataşmak 2 Gırgır geçmek , Sarakaya alamak , Kafa bulmak , Tavlamak / İnsan tavlamak , Ayartmak , Baştan çıkarmak
<< Perpûtkırın , Kırihevketın >>


Rêx [zoo] 1 (syn) Dışkı , İnek boku , Kurbağa Boku 2 Su’da Kendiliğinden olşan yeşilimsi köpük , Yosun bitkisinin ilk evresi , (bot) Yosun tortusu *** Kerme rêxa = İnek boku tezeği *** Qelaxa kerma = Tezek yığını , Kurumuş hayvan bok yığını *** Rêxa beqa = Kurbağa boku


Rêxbûyin = Rêxbûn = Boklu olma veya olmak , İnek boku veya kurbağa boku olma


Rêxkırın = 1 Sıçmak , İnek cinsinden veya kurbağa cinsinden olanların sıçması 2 İnek cinsindeki dışkılarla sıvama etmek


Reklam = Reklam
<< bkz Temaşe >>


 


Req
[syn] = Gergin , Kasılı , Kasık *** Çerma req = Gergin deri , Gerili geri *** Reqe req = Gergin gergin , Kasılı kasılı *** Zehf reqe = Çok gergin , Çok kasılı *** Sıste hınek dıji req ... = Gevşek biraz daha gergin ...

Reqbûyin / Reqbûn [syn] = 1 Gerginlik , gerilmiş olma veya olmak 2 (mz) Kasıntılık 3 Gerilim 5 Takallüs

Reqkırın = Germek , Gerginleştirmek , Kasılı etmek , Kasmak *** Bend qerkırın = İp germek , İp gerginleştirmek *** Çerm reqkırın = Deri germek *** Tamar reqkırın = Damar germek *** Kevan reqkırın = Yay germek

Reqandın = Gerilmek , Beden hareketinde gerilmek

Ren = 1 Çıvık , Koyu sulu, Kesif 2 Açık renk , Mehtabın ışığı veya şafkı


Renbûyin / Renbûn = Çıvık oluş 2 Açık renkte olma , Mehtabın varlığı

Renkırın = Çıvıklaştırmak ( mz) Şarlatanlık etmek , İşi cittiye olmamak


Rêname = 1 Seyahatnāme , Yolculuk meptubu ,Yolculukta yazılanlar , Seyahat kitabı 2 Yolculuk pusulas

Reşandın = Saçmak , Serpmek

Reş = Kara , Siyah

 

Reş kırın = Karalamak 

Reşbelek 1 [ zo ] = Saksağan kuşu

Reşbelek 2 [bo] =BögürtlenReşemi = Şubat  Yılın aylarındanRêv = Kıl / Etek kılı , Cinsel organ çevresinde çıkan kıl *** Rêv berdan = Etek kılı salmak veya koyvermek *** Rêv kurkırın = Etek tıraşı etmek *** Bê rêv = Kılsız , Etek kılı olmama
<< bkz Xaran >>

Rev
[antr] = 1 (sp) Koşu , Kros , Maraton 2 Kaçma , Firar *** Reve rev = Koşa koşa *** Dıreve = 1 Koşuyor 2 Kaçıyor *** Revi = 1 Koştu 2 Kaçtı *** Reve rev çûyin = Koşa koşa gitmek *** Hepsê revin = Hapisten kaçmak , Hapisten firar etmek *** Hevra revin = 1 Birlikte kaçmak 2 Birlikte firar etmek
<< bkz Xaran 1 >>
{ Diğer Diyelekt’ler : Baz , Bez }

Reve rev = Koşa koşaRêvabır [adj] = 1 İdareci , Yönetici , Yürütücü 2 Müdür 3 Rehper

Revandın = 1 Kaçırmak , Koşuşturmak , Koşuşmak , Koşmak 2 Kaçırmak *** Qiz revandın = Kız kaçırmak *** Reve rev çûyin = Koşa koşa gitmek *** Dest hevda revandın = 1 Bir birinin elinden kapmak veya kaçırmak 2 El elden kapış kapan etmek *** Reviya = 1 Kaçtı 2 Koştu *** Pivan revandın = Ölçüyü kaçırmak *** Ez reve rev hatım = Ben koşa koşa geldim
<< bkz Peyketın >>

Revbûyin / Revbûn = 1 Koşu olma , Koşulanma , Koşuşturuluş 2 (sp) Kroslanış


Revdan = Koşma , Koşmak

Rêvik = Sucuk 

Revkırın = 1 Koşu etmek , Koşuşturmak 2 (sp) Kros etmek

Revvan
[adj] = 1 (sp) Koşucu , Kroscu 2 (sp) Maratoncu *** Revdanvanî = Koşuculuk

Revin = 1 Koşmak , Seğirtmek 2 Kaçmak , Sıvışmak , Firar eylemek veya etmek (vulg) Tüymek *** Hepsê revin = Hapisten kaçmak , Hapisten firar etmek (vulg) Hapisten tüymek *** Hevra revin = 1 Birlikte kaçmak 2 Birlikte firar etmek (vulg) Birlikte tüymek
Rêvan [adj] = 1 Yolcu , Gezici , Seyahatci 2 (qb) Yol işcisi , Yol inşaatcısı ,Yol yapımcısı
<< bkz Rëwi>>


Rêwe = Yollan , Yürü

Rêwi [adj] = 1 Yolcu , Yoldan geçici , Gelip gidici kişi veya kişiler , Gelip geçici kişi veya kişler 2 (mz) Gelip greçici kişi , Bir şeyin gidici oluşu , Gelip geçici olan şey *** Sıwe ez rêwime = Yarın yolcuyum *** Kêva rêwiyi = Kimle yolcusun
<< bkz Rëvan >>

Rewer = Mahlūk , Canlılar , Canlı varlıklar , Canlı yaratık , Halk edilmiş canlılar
{ Diğer Diyalekt’ler : Taba , Masiba , Masiwa , Fekane , Afırandi }

Rewerat = Mahlūkat , Yaratıklar , Canlı yaratıklar

 

 

Rênas = Üstat , Yolbilen
Reçber = Çifci , Zireatcı
Rep = Erkeklik organının Kalkık vaziyeti

Repandın = Köteklemek , Dövmek
Reş = Siyah
Reşbelek
[ zo] = Saksağan

Rev = Kaçış , Firar, (spor) Kaçış

 Rêvakırın = Yönetmek , İdare etmek


Reqsi [mus] = Ritmik


Rıyazat [rel] = Riyazat


Rêya behre = Deniz yolu

Rezil = Rezil 

Rezilti = Alçaklık , Rezalket

Rezaled = Rezalet

Rezşllane = Skandallık

Rezaled = Rezalet , Skandal

Rezilkırın = Rezil etmek

 

 

 

Rêya hesın = Demir yolu , Ray
Reqas = Duvar saatlrinde Sarkaç
Rex = İnek boku

Rêda = Yolda

Rehetbûyin = Rahatta olmak
Rêxıstın = Yola koyma Y,ürütmek

Réhaval = Yolcu , Yolarkadaşı
Rexnekırın = Ayıplama , Yadırgama
Rehnevan = Kınayıcı
Reketın = Yolocu Olmak , Yola düşmek
Reşandın = Saçıp savurmak, Serpmek *** Genım reşandın = Buğday sepelemek *** Av reşandın su serpmek

Reşandın perest [phil] = Septik
Repkırın = Erkeklik Seks orğanını Kalldırmak ,Uyandırmak
Reşık = Zenci
Reşkırın = Siyahlamak , Karalamak

Rê derxıstın = Yoldan çıkarmak
Rêya kadıze [astr] Samanyolu
Rêat = Göçebe olmuyan yerleşik Kürtler
Rêbır /Cerde = Yol kesen , Eşkiya , Haydut
Rêdif = Redif ,Bir biri ardı oluşan terhis olup ihtiyata geçn Asker

Rêbaz = Yol erkan bilici , Yol Usul Kaide bilen yönetici
Rêcek =Düzen , Nizam , Yöntem

Rêber = Önder , Başı çeken , Lider ,Başkan
<< bz , Serok >>
Rêbûyi = Yol olan ,Vasıta olma
Rêç / Dexme = İz ,Dağma ,Yaradan arda kalan , Emare
Rêdar = Yolcu
Red = Ret , Rest , İtiraz
Redbûyin = Tükeniş , Retolma, Onaylanmama

Redbûn = Tükenmek
Reh [bot] = Bitkilerde saçak damar
Ref [mil] (syn) 1 Sürü 2 Birlik ,Bölük 3 Sergen

Rexne = Kınama , Ayıplanma
Rexnekar = Kınaylıyan , Münekkid ,Tenkidkar
Rehvan = Koşucu at
Rexketın = Bulaşmak , Takılmak , Gırgırgeçmek
Rêx ger=Mayıs böçeği , Bok yuvarlayan böçek
Rêxıstın = Yola koymak , Yürütmek ,Sürdürmek
Ren = Koyu sıvı ,
Rêis = Kaptan

Renkaye = Aydınlık

Reng
= Renk

Rengin = Renkli
Rehrt = Rahat *** Rehetiyam zehf başe = Rahatım çok iyi
Rehrti = Rahatlık

Reh=Kıyı , Yanı başı ,Kıyı Birşeyin façası faça

Renge rengin = Çok renkli , Cicilibicili
Rengaveti = Soluk , Renginiatmış
Rengdar = Renk verici
Renkaye = Aydınlık
Reqendın = Gerdirmek , Kasmak , Germek
Reqs= Raks , Oyun
Reqas = Rakas , Oyundan anlayan vede oynuyan
Reqısandın = Ayna gibi yansıyan yansıcılığı olan şey
Rahawet = Rehavet

Rêketın =Yola düşmek ,Yolcuolmak
Remıl [fig] = Remil , Fal
Remz = Senbol , İfadeli işaret
Rep = Repsesi
Reşedar [bot] Dişbudak ağacı
Reşaye =Karaltı , G
öz Kararması

Rewan [pr] = Yerivan
Rev [syn] = Koşu ,Firar
Revandın = Kaçırmak *** Qiz revandın = Kız kaçırmak
Rewa = Reva , Meşru, Elzem Yaışır , Yerinde

Rewer = Yaratık bütün canlılar

Rewi = Yolcu
Rewiti = Yolculuk , Seyyah

Retorik = Retorik
Rêwaç = Revaç

Rewêjek /Kêrakewav = Yontu bıçağı


1 Rewş = Ahval , Durum , Hal ,Vaziyet , Konum


2 Rewş [ syn] = 1 Harika , Şahane 2 Bayan ismi 


Rewşanbir = Aydın , İleri görüşlü , Entellektüel


Reyhan [bot] = Reyhan , Hoş kokulu bir bitki

 

 

 

Reqk= Gergin ***Reqkırın = Gerginleştirmek


Reqbûyi = Gerginleşmiş

 

 

Rêda = Yolda

Rehetbûyin = Rahatta olmak
Rex = İnek boku

Rêxıstın = Yola koyma Y,ürütmek

Rêhaval = Yolcu , Yolarkadaşı
Rexnekırın = Ayıplama , Yadırgama
Rehnevan = Kınayıcı
Reketın = Yolocu Olmak , Yola düşmek
Reşandın = Saçıp savurmak, Serpmek *** Genım reşandın = Buğday sepelemek *** Av reşandın su serpmek

Reşandın perest [phil] = Septik
Repkırın = Erkeklik Seks orğanını Kalldırmak ,Uyandırmak
Reşık = Zenci
Reşkırın = Siyahlamak , Karalamak

Rê derxıstın = Yoldan çıkarmak
Rêya kadıze [astr] Samanyolu
Rêat = Göçebe olmuyan yerleşik Kürtler
Rêbır /Cerde = Yol kesen , Eşkiya , Haydut
Rêdif = Redif ,Bir biri ardı oluşan terhis olup ihtiyata geçn Asker

Rêbaz = Yol erkan bilici , Yol Usul Kaide bilen yönetici
Rêcek =Düzen , Nizam , Yöntem

Rêber = Önder , Başı çeken , Lider ,Başkan
<< bz , Serok >>
Rêbûyi = Yol olan ,Vasıta olma
Rêç / Dexme = İz ,Dağma ,Yaradan arda kalan , Emare
Rêdar = Yolcu
Red = Ret , Rest , İtiraz
Redbûyin = Tükeniş , Retolma, Onaylanmama

Redbûn = Tükenmek
Reh [bot] = Bitkilerde saçak damar
Ref [mil] (syn) 1 Sürü 2 Birlik ,Bölük 3 Sergen

Rexne = Kınama , Ayıplanma
Rexnekar = Kınaylıyan , Münekkid ,Tenkidkar
Rehvan = Koşucu at
Rexketın = Bulaşmak , Takılmak , Gırgırgeçmek
Rêx ger=Mayıs böçeği , Bok yuvarlayan böçek
Rêxıstın = Yola koymak , Yürütmek ,Sürdürmek
Ren = Koyu sıvı ,
Rêis = Kaptan

Reng = Renk

Rengin = Renkli
Rehrt = Rahat *** Rehetiyam zehf başe = Rahatım çok iyi
Rehrti = Rahatlık

Reh=Kıyı , Yanı başı ,Kıyı Birşeyin façası faça

Renge rengin = Çok renkli , Cicilibicili
Rengaveti = Soluk , Renginiatmış
Rengdar = Renk verici
Renktaye = Aydınlık
Reqendın = Gerdirmek , Kasmak , Germek
Reqs= Raks , Oyun
Reqas = Rakas , Oyundan anlayan vede oynuyan
Reqısandın = Ayna gibi yansıyan yansıcılığı olan şey
Rahawet = Rehavet

Rêketın =Yola düşmek ,Yolcuolmak
Remıl [fig] = Remil , Fal
Remz = Senbol , İfadeli işaret
Rep = Repsesi

Reşedar [bot] Dişbudak ağacı
Reşaye =Karaltı , G
öz Kararması

Rewan [pr] = Yerivan
Rev [syn] = Koşu ,Firar
Revandın = Kaçırmak *** Qiz revandın = Kız kaçırmak
Rewa = Reva , Meşru, Elzem Yaışır , Yerinde

Rewer = Yaratık bütün canlılar

Rewi = Yolcu
Rewiti = Yolculuk , Seyyah

Retorik = Retorik
Rêwaç = Revaç

Rewêjek /Kêrakewav = Yontu bıçağı
1 Rewş = Ahval , Durum , Hal ,Vaziyet

<< bkz Hewal >>

 


Reyhan [bot] Reyhan , Hoş kokulu bir bitki

 Rewş [ syn] = 1 Harika , Şahane 2 Bayanadı

Rewşanbir = Aydın , İleri görüşlü , Entellektüel

 

Reşaye =Karaltı , Göz Kararması

Rewan [pr] = Yerivan
Rev [syn] = Koşu ,Firar
Revandın = Kaçırmak *** Qiz revandın = Kız kaçırmak
Rewa = Reva , Meşru, Elzem Yaışır , Yerinde

Rewer = Yaratık bütün canlılar

Rewi = Yolcu
Rewiti = Yolculuk , Seyyah

Retorik = Retorik
Rêwaç = Revaç

Rewêjek /Kêrakewav = Yontu bıçağı
Rewş = Ahval , Durum , Hal ,Vaziyet

Reyhan [bot] Reyhan , Hoş kokulu bir bitki

Rewşanbir = Aydın , İleri görüşlü , Entellektüel

Rêvabır =Lİder , Müdür

Rêz kırın = Sıralamak , Hizaya getirmek , k *** Mori rêzkırın = Boncuk dizmek 

Rêzbûn = Sıralanma , Hizaya gelme

Rêzbûyin = Sıralanmak , Hizaya gelmek

 Rêz = 1 Sayın 2 Sıra ,Dizi 3 Saf , Hiza

 

  

 

 

KÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG www.elat.ch