Rëzbúna : Yi /  Yî
Yi : Sıralamsı
****************

LÜTFEN SABREDİN HAZIRLANIYOR

KÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG www.elat.ch