Rêzbûna : Zı
Zı : Sıralaması
***********     texsZık [antr] = 1 Karın , İnsan karnı , Mide 2 Rahim *** Zık êş / Hındır êş = Karın ağrısı *** Zık êşê ketın / Hıdır êşê ketın = Karın ağrısına düşmek , Karın ağrısına tutulmak *** Hındır ëş kışandın = Karın ağrısı çekmek *** Zık kêşi = Karın üstü sürünmek *** Zık perçıfandın = Karnı tıka basa doyurmak , Karnını mayıştırmak , Karnı yene ve içme ile şişirmek *** Zık tëri = Karın tokluğuna *** Zık lıvandın = Karın oynatmak , Karnını kıpırdatmak *** Zık meşk = Tulum karınlı (mz) Yayık karınlı *** Zık bırçi = Ac karınlı (mz) Yoksul , Fakir *** Zık ber poz = Karnı burnunda *** Zık a mı = Karnım *** Zık a te = Karnın *** Zık têrkırın = Karın doyurmak *** Zık qelaştın = Karın yarmak *** Bın zık = Karın altı *** Zık fıre = Geniş karınlı (mz) Tahamüllü kişi , Sabrı bol olan *** Zık a mı vi gılira têre = (mz) Karnım bu söze toktur *** Zık kolandın = Karnını deşmek *** Zık mızdan = Karın ovmak , Karın masajlamak veya okşamak *** Zıkva xeberdan (syn) = Karından konuşmak , Karnı ile konuşmak , Karnından söylemek *** Nêzda ketın = Karnı zil çalmak , Aclıktan düşeçek hāle gelmek *** Abuzedin beğwe mabuzeddin begë çıwe â ew zık ëşa hatıye = Abuzettin beymi , mabuzettin beymi neyse işte o karın ağrısı gelmiş *** Perçıfandına zık darımandın = Karın şişini indirmek , Karındaki şişleri indirmek *** Wê ev çı zık êşeke = Vay bu ne karın ağrısıdır *** Quriniya zık = Karın gurultusu , Karın ötüşü *** Valabûna zık = Karın boşluğu *** Zık bıra = Karın kardeşi *** Zık têri şıxul = Karın tokluğuna iş *** Zıka dêda = Ana karnında , Ana Rahminde *** Zık kêşi = Karın üstü sürünmek 
<< bkz Hûr 3 >>

Zıkber = İri göbekli , Şişman göbekli

 

Zıkêş / Zıkêşi = Karın ağrısı *** Zık êşê ketın = Karın ağrısına tutulmak , Karın ağrısına uğramak *** Zık êş derbaz kırın = Karın ağrısı geçirmek
{ Diğer Diyalekt’ler :
Navêş , Qıdik , Sabxor }

Zıkır [rel] = Zikir *** Zıkra tızbiye = Tespik zikri


Zıkır kırın = Zikir etmek

 

Zılm / Zulm = Zülim , İşkence 

Zıman = 1 Dil  2 Lisan *** Zımane şirin = Tatlı dil *** Zımana dırêj = Uzun dil *** Kijan zımani xeberdıri = Hangi dili konuşuyorsun *** Zımana biyani = Yabancı dil *** Bın zımanaxu tıştek veşartiye = Dilinin altında bir şey saklamış *** Zımana zara / Zımana mındala = Çocuk dili *** Zımana dırêjneke = Dil uzatma *** Asimilesyon dıjmıneki eşkereye = Asaimilesyon açık bir düşmanlıktır *** Bı zıman = Dil ile *** Bê zıman = Dilsiz *** Çar zarava kurdi heye = Dört kürt lehçesi var *** Xorta teze zımanaxu birdıke = Yeni gençlik dilini unutuyor *** Edewiyata Dıne pır dewlemende = Dünya edebiyatında kürt dili çok zengindir *** Bırre hez boy zımana kürdi hole rakın le ne gihiştin metılaxu = Kürt dilini ortadan kaldırmak için çok çabaladılar fakat gayelerine erişemediler *** Zımanamı = Dilim *** Zımanate = Dilin *** Pır xebıtin zımana kurdi hole rakın le ne gihiştın metılaxu = Kürt dilini ortadan kaldırmak çok çalıştılar fakat başaramadılar *** Dalestın bê zıman newe = Dilsiz yalama olmaz *** Hun ne beledın jınam heft zıman zane = Siz bilmiyorsunuz benim hanımım yedi lisan biliyor *** Zıman hawelaki qence hemji hewaleki xerawe = Dil iyi bir arkadaştır hemde kötü bir arkadaştır Zıman bê hestiye ... = Dil kemikjsizdir ...

Zıman zan = Dilmaç , Dil bilen 2 Tercüman , Mütercim 3 Filoloğ , Filolist , Dilbilgini

Zıman perwer = Lisan sever , Dilsever

Zıman nas = Dil bilimci

Zıman xıstın = Dilendirmek

Zınpe = 1 (mil) Tetik 2 Zınpa


Zındar
= Kaya , Yar , Uçurum , Çok büyük kaya

 

Zındi = Canlı , Naklen , Direk 

 

Zırafe [zo]  Zürafa

 

Zırtık = Yumurta sarısı

Zırto [vulg] = (mz) Zırtlak , Ödlek , Korkak


Zırbo
[vulg] = Zırvalayıcı , Kem küm edici


Zıtuk = Büzük , Makat , Kalın bağırsağın sonu

<< bkz Qûn >>Zıri = SülükZırav 2 = İnce , Narin
Zırav 2 = Öd , Zehşr keseside söylenir
Zuri = Çilele , Çefa , Elem

Zırrini = Anırma
Zırtık = Yumurta sarısı

Zıxt = Biz

<<bkz Bıjun >>
Zıvıstan = Kış
Zıvırandın=  Çevirmek , Dödürmek

<< bkz Fetılandın>>
KÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG

www.elat.ch