Rêzbûna : Zi / Zî
Zi : Sıralaması
*****************


Zillık[bo] = Saçak , Bitkinin toprak altındaki kökler , Filiz

 

Zin = Semer , Eyer

Zirc [zo] = Bok , Kanatlı hayvan boku (*73)

Ziv = Gümüş

Ziwan = Çil *** Bı ziwan = Çilli *** Bê ziwan = Çilsiz

Zivzive = Çiyan

Zipık = 1 Gözbebeği 2 Dolu yağıştaki  isim

Ziya = Kuru *** Tırşıke ziya = Kuru erik ***Nana ziya = Kuru ekmek

Ziyabûn  = Kuraklık , Kuruma

Ziyafed = Ziyafet , Velime

Ziyakırın = Kurutmak

Ziyaret = Ziyaret


KÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG www.elat.ch