Rêzbûna : Zu / Zû  TEST
Zu : Sıralaması
*****************


Zû = Çabuk , Acele , Erken ,Tez 2 Seri , Hızlı , İvedi , Kıvrak , Hemen 3 Serian , Şıpınişi , Süratli *** Zû alıdandın = Erken doğum *** Zû guhırandın = Çabuk denişme , Çabuk denişim *** Zû hıldan = Tez almak , Erken alma *** Zu zu xeberdan = Kıvrak kıvrak konuşmak *** Zû çekırın = İvedi yapmak , Tez gerçekleştirmek *** Zû sı (sıh) tê ! = Çabık darılıyor ! *** Zef zû dajot ! = Çok süratli sürüyordu ! *** Zû zû nıvisandın .= Hızlı hızlı yazmak , Kıvrak kıvrak yazmak . *** Şıxûle zûda neleti têve . = ( Red ) Açele işe şeytan karışır .*** Zû nêkım lê çakım ? = Hemen yapmasam peki ne edeyim ? *** Zû warê ! = Çabuk gel , Hemen gel ! *** Zû dıçemıte.= Çabuk donuyor . *** Zû çûyi zu dıaste = Hızlı giden çabuk yorulur .
<< bkz Sıvık 2 , Lez , Zkiva , Hangeva , Hema , Lezgin >>
{ Diğer Diyalektler : Çıst , Ziz }

Zu bı zu = Çarçabuk , Hemencicik , Bekletilmeden , Alalaçele , Kıvrakça , Apar topar
<< bkz Zûkiva >>Zubûyin / Zubûn = Erken olma , Hemen oluş *** Zubû = Erken oldu , Tez oldu *** Zu undabû = Çabuk kayboldu , Erken yitti *** Zef zu bû = Çok erken oldu , Çok tez oldu *** Zû bû lê … = Çabuk oldu lākin …
<< bkz Sıvıkbûn 2 , Lezbûn >>


Zuda = Çoktandır , Epey , Bir hayli ,Eskiden *** Zuda nê vırane = Çoktandır burda değiller , Epey olyor burda değiller . Zuda tê zanin . = Çoktandır biliniyor .*** Zûda ne usawu / Berê ne ahawu . = Eskiden böyle değil idi .
<< bkz Zûva >>

 

Zûha / Ziya = Kuru

Zuhre = Akşam yıldızı

 

Zûka = Çabuk

 

Zûkayi = Çabucak

Zûkandın / Lezandın = İvme , Tācil , Hızını arttırmak *** Zuka =Hemencik , Çabuçak *** Zu pêşxıstın = Çabuk ilerletmek , İvmeleştirmek , Tācileitirmek

Zûkırın = Çabuklaştırmak , Kıvraklaştırmak , Hızlandırmak , İvmek *** Zu dıki bıke. = Çobuk ediyorsan et .*** Deste sıvıkva zû zu xelazkır . = Kıvrak ellerle çabuk çabuk bitirdi .
<< bkz Lezkırın , Sıvıkkırın 2 >>


Zûki = Hemen , Derhal , Bekletilmeden *** Zûkiva = Hemence , Çarçabukca , İvedice , Tezce , Kıvrakca , Derhal

 

Zûl = Dilim *** Mera seveki zûlke = Bize bir elma dilimle *** Kal / Zebeş zûlkırın = Karpuz dilimlemek

 

Zûlkırın = Dilimlemek


Zulm /Zılm = İşkence , Cefa , Zülim

Zûl = Dilim*** Mera seveki zûlke = Bize bir elma dilimle , Bize bir melma Böl

 

Zûlandın /Zûlkırın = Dilimlemek , Dilimleme
Zünbıl = Zünbül

 

 

Zûr 1 [syn] = 1 Bel , Bön , Aval 2 Saf , Gabī 3 Aptal aptallık , Tuhaflık , Şaşa kalış , Hayretli bakış tarzı 4 Patlak bakış hāli ,(mz) Gözlerin faltaşı gibi olma durumu , Alık alık bakmak *** Zûre zûr = Bön bön , (mz) Aval kaval *** Zûr mam = Aptallaşıp kaldım , Tuhaflaşıp kaldım *** Zûr ma = Aptallaşıp kaldı , Şaşırıp kaldı *** Çev zûr = Paklak gözlü , Bön gözlü *** Zûr û metel = Bön ve hayret
<< bkz Metel >>
{ Diğer Diyalekt’ler : Seme , Moleq , Mon , Çavziq , Titraqûşi }

Zûr 2 [syn] = 1 Uluma 2 Mızmızlık (mz) Çığlık *** Zûre zûr = Ulum ulum uluma , Hüngür hüngür
<< bkz Çığlık için Qıjini >>

Zûrandın [zo] = Ulumak , Uluyuş

Zûrbûyin / Zûrbûn
[syn] = 1 Bön bön etmek , Bel bel olma durumu , Aval aval olmak 2 Aptallaştırmak , Şaşkın hāl veya durum , Avallık , Ebleh ebleh bakış , Haretle bakış tarzı 3 (mz) Budalalık , Kalın kafalılık , Gözlerini faltaşı gibi edip kalmak , Koyun Dedelik 4 (zo) Uluyuşlu olma , Uluma hāli *** Zûr bû mı nıhêri = Avallaşıp bana baktı *** Zûr bûm mam ! = Aptalalaşıp kaldım , Hayretle kaldım !
<< bkz Metelbûyin >>

Zûrkırın
[syn] = 1 Gözü hayret hāl ile veya gözü olabildiğine açtırıp donuk laştırmak , Bönleştirmek , Bel bel baktırtmak 2 Göze aptalca baktırtmak , Gözü şaşkınlaştırtmak , Hayretler içinde bırakıp baktırtmak , Avallaştırmak 3 (mz) Gözü fal taşı gibi ettirtmek , Budalalaştırmak , Aval aval ettirtmek , Gözü tuhaflaştırıp donuk baktırtmak
<< bkz Metelkırın >>

 

Zuri = 1 Çile , Istırap , Dıram , Açı keder 2 İşkenvce *** Zuriya xeriwistani = Gurbetin çileleri 

 

 

Zûva = Eskiden , Öteden beri *** Zûva em vıradane = Eskiden beri biz buradayız , Çoktandır buradayızKÜRTÇE = TÜRKÇE sözlük FERHENG www.elat.ch