Bû = Oldu ,  Olma

 

 Bû dale = Budala

Buda = Buda

Budıst = Budist

Budhizm = Budhizm

Bufe = Büfe

 Buro = Büro

Burorkras = Bürokrasi

Burokrat = Bürokrat

Burokratik  = Bürokratik

 

Bû çû = Oldu bitti

Buha = Paha , Fiyat

 

 
Buldok [zo] Buldok , Bir köpek cinsi

Bulxar = Bulgar

Bulxari = Bulgarca

Bulxaristan = Bulgaristan

Bulvar = Bulvar *** Rojnemaye bulvari = Bulvar bazetesi

 

Bûm [zo] = Birçeşit baykuşu , Kukumak

 

 

Buselik = Buselik , Türk muzikisinde bir makam

Burs =  Burs

Bırjjuva = Burjûva 

Bûtik = Butik

Buxtan = Bühtan , İftira

Bûyer = Vaka, Olay ,Hadise