BU çû = Oldu bitti

Buri = Kayınca

Bum = Birçeşit baykuşu , Kukumak


Buyer = Vaka, Olay ,Hadise