TEX

 Axuzar = Ahuzar , Figan 

 

Axlerşinas = Türk muzikisinde neye benzer bir çalgı , Türk muzikisinde bir makam

 

Aheng = Aheng

 Arteş = Ordu , Akeri ordu

Avarê = 1 Viraj 2 Sıvışma yolu , Sapak 3 Su yolu oluk , Abara


Avdan =
Sulamak

Adax = Adak , Nezir Avlekırın = Su dökünmek , Duş

Av
= Su *** Av a birê mıçıqiye = Kuyunun suyu kurumuş *** Av a zırav = İnce su *** Av a meywê = Meyve suyu *** Av a reş = Siyah su *** Av a fırengiye = Dmates suyu *** Av berdan = Su salmak *** Av reşandın = Su serpmek *** Av a piroz = Kutsal su *** Av a çêm = Dere suyu *** Av avdan = Su sulamak *** Avaki sar = Soğuk bir su *** Kışandına avê = Su akıntısı *** Av a şêli = Bulanık su *** Av hıldan = Su almak *** Bıne avêda mayin = Su altında kalmak *** Herqa avê = Su arkı *** İsota avê = (bot) Su biberi *** Zanyariya avê = Su bilimi *** Xeta lûle avê = Su boru hattı *** Lûle av valakırınê = Su boşaltma borusu *** Kêzıke avê = (zoo) Su böceği *** Hulme avê = Su buharı *** Cendere avê = Su cenderesi *** Aşa avê = Su değirmeni *** Av guhurandın = Su deniştirmek *** Depo avê = Su deposu *** Av hurşandın = Su dökmek *** Note avê ezizwe ! = Su gibi aziz ol ! *** Denge avê = Su sesi *** Av a tin keşti = Ilık su *** Gulav = Gül suyu *** Av bırın = Su götürmek *** Xaşxaş a avê = (bot) Su haşhaşı *** Xezne avê = Su haznesi , Su deposu *** Mısina av = Su ibriği *** Nava avêda = Su içinde *** Av û agır ... = Su ile ateş ... *** Avva vardan = Su ile çalkalamak , Su ile durulamak *** Se avê = Su köpeği *** Av berdan = Su salmak , Su koyvermek *** Av tëxıstın = Su katmak , Su koymak *** Minminika avê = (zoo) Su kelebeği *** Mergiska avê = (zoo) Su keleri *** Kırkırka avê = (bot) Su kendiri *** Kerewuza avê = (bot) Su kerevizi *** Av bırin = Su kesmek *** Kırece avê = Su kireci *** Beqa avê = (zoo) Su kurbağası *** Çivika = (zoo) Su kuşu *** Tuzıke avê = (bot) Su teresi *** Pûnge avê = (bot) Su nanesi *** Av a qusırê = (rel) Kusur suyu , Cenabetliği gidermek için kullanılan su *** Av a dest nımêjê = (rel) Aptes suyu *** Pirawoka avê = (zoo) Su örümceği *** Listıken avê = Su oyunları *** Av xwadın = (rel) Su okumak *** Kêç a avê = (zoo) Su piresi *** Serfiyata avê = Su serfiyatı *** Sarnıca avê = Su sarnıcı *** Sehete avê = Su saati *** Av reşiya dıla mı = Su serpildi gönlüme *** Mışka avê = (zoo) Su sıçanı *** Rıjandına avê = Su sızıntısı *** Mêş a avê = (zoo) Su sineği *** Dar a biya avê = (bot) Su söğüt ağacı *** Sınbıle avê = (bot) Su sümbülü *** Şırıniya avê = Su şırıltısı *** Tasa avê = Su tası *** Mırişke avê =(zoo) Su tavuğu *** Av a kuz rêya avêda dışke = Su testisi su yolunda kırılır *** Note rûn ser avê ketın = (red) Yağ gibi su üstüne vurmak *** Av a kıraşo = Çamaşır suyu *** Av a feraşo = Bulaşık suyu *** Av a baranê = Yağmur suyu *** Av a gırarê = Çorba suyu *** Av dayi = Su varici *** Av a zelal = Berak su *** Mar a avê = (zoo) Su yılanı *** Germ av = (syn) Ilıca , Kaplıca , Termik *** Av kelandın = Su kaynatmak *** Avada = Sularda *** Ketınandına avê = Suya düşmek *** Av fırotın = Su satmak *** Ser a avê = Suyun başı *** Perem avê kışand = Param suyunu çekti *** Av a vexwarınê = İçilir su , İçmek için su *** Av a ne vexwarınê = İçilmez su *** Av a tahratê = (rel) Taharet suyu *** Hespe avê = (zoo) Su aygırı *** Lehiya avê = Su baskını *** Bendav = Su bendi *** Av kışandın = Su çekmek *** Av lı xwe kırın = (syn) Yıkanmak , Duş almak , Su dökünmek *** Av hat = Su geldi *** Av jiyane = (syn) Su hayattır , Su yaşantıdır *** Kevze avê = (bot) Su yosunu *** Av paldıre dıjmın palnere = Su uyur düşman uyumaz *** Avêva derbazkırın = Sudan geçirmek *** Avê erzantır = Sudan ucuz *** Avê serida bırin = Suyu baştan kesmek *** Kevırê bıgıvşe av jê derdıxine = Taşı sıksa suyunu çıkarır *** Xwin xwinê na av xwinê dışo = (red) Kan kanı değil su kanı yıkar *** Av xwastın = Su istemek *** Av a keliyayi = Kaynar su
Ava şirin = Tatlı su
Ava germ = Sıcak su
Ava rıji = Kaynatılmış pirinc gibi olanların suyu

Ava sar = Soğuk su
Ava cemıti = Donuk su

Avdev
= Ayran

 

Avkêş = Sucu , Su çeken , Tekkelere su taşıyan derviş

Avrêl = Yılın aylarından Nisan

Avreşin = Su serpmek

Avaqusurê = Gusul suyu

Avlekırın = Su dökünmek , Duş almak , Yunmak ,Çimmek

Avarıji = Kaynamış pirinç suyu


Avaşirin = Tatlı su

Avaşor = Tuzlu su

Avdev = Ayran


Algerand
ın
=  Devirmek , Ters yüz etmek
Amojn = Amca veya dayı eşleri
Arımandın = Şişik ,Şişirmek
Arkoz = Kuzu ağılı
= Değirmen *** Kevıre êş = Değirmen taşı

Aşvan = Değirmenci

Aşıti = Huzur , Refah


Aşxane = Aşhane , Lokanta
Astandın =Yorulmak , Dinmek
Avakırın = İnşa etmek
Avitın = Atmak , Fundalamak
Aviti = 1 Atık , Heratık 2 Atan 
Avıs [zo] = Gebe
Avşork = Tirit


Alaf = Alev

Arkoz = Kuzuluk , Kuzuları içinde tutmaya yara çit

Arav = Bulaşık çamaşır veya atık su

Afat = Afad

Axıftın = Konuşmak

Axaftın = Söylev , Nutuk , Demeç

Agır = Ateş
Aheng =Uyum


Afır = Yalak
Anin = Getirmek
Angostizim = Allaha akıl ile bilinemez görüşü

Awur = Ugrun

Avdev
= Ayran

Avreşin = Su serpmek

Avaqusurê = Gusul suyu

Avlekırın = Su dökünmek , Duş almak , Yunmak ,Çimmek

Avarıji = Kaynamış pirinç suyu


Avaşirin = Tatlı su

Avaşor = Tuzlu su

Avşork = Et suyu , Tirit

 

Av = Su

 

 Arsım = Nezle , Grip . Soğukalgını

Arımandın = Vucutta Oluşan şişlik , Tende kabarma , Böcek arı sokması sonucu kabartı

Arıs / Varıs = Urgan


Ayk = Ah , İntizar *** Aykam nemine = Ahım kalsın

Ayrobik = Ayrobik , Muzik karşılığıda das etme

 

Azad = Bağımsız , Özgür , Belaş , Hür , Serbest

 

Azade = Azade , Muaf