Rêzbûna : Bi / Bî
Bi / Bî : Sıralaması                                                        TEX
****************

Bi 1
[adj] = Dul , Kadın ve erkek evlenip ayrılıp yanlız kalan *** Jıne bi = Dul kadın *** Mera bi = Dul erkek *** Bi mayin = Dul kalmak *** Bi bûyin = Dul olamk , Dul oluş *** Xortiyaxweda bi ma !.. = Gençliğinde dul kaldı !..


Bi 2
[bot] = Söğüt , Söğüt ağacı *** Dara biyê = Söğüt ağacı *** Dara bi guşi / Bı şeng = Salkım söğüt *** Dar biya çil = Huş ağacı , Yaprakları yeşil beyaz söğüt ağacı

Bi 3
[grm] = Zamir , Edat *** Bine = Getir *** Binın = Getirin *** Te bini ? = Getireçekmisin ? *** Bihistıwe yê bine = Duyduysa getirir , Duymuş ise getirir

Biad = Biat 

Biberon = Biberon

Biblogıraf = Biblogıraf 

 

Bicad [bo] = Amber ağacı 

 

Bidûre [pr]= Erzurum


Bihnı ıstandın =
Soluklanmak , İstirahat etmek

Bihr =
Kuyu, Sarnıç

Bihistın = Duymak , İşitmek *** Ne bihist = Duymadı

Bij = Piç , Anası babası belli olmayan kişi

Bikini = Bikini 

 

Bilardo = Bilardo 

Bilanco = Bilanco

Bilet = Bilet

Billur = Billür

Bilye = BilyeBir  =
Anlak ,Hafıza , Hatır *** Tê birate = Hatırlıyormusun *** Biramıdaye = Hatırımda ***Biramıda = Hatırımda

Bira = Bira , Arpa suyu

Biraxane = Birahane

Bij = Piç

Birkırın = Unutmak

Biyo = Biyo 

Biyofizik = Biyofizik

Biyografi = Biyografi
Biyografik =
Biyogrfik

Biyokimya = Biyokimya

Biyolog = Biyolog 

Biyoloji = Biyoloji 

Biyolojik =Biyolojik

Biyonik = Biyonik

Bizmût = Bizmut , Bir elemet

 

Birahış = Unutkanlık , Dalgınlık

 

Birçi =

Birçibûn = Aç olma

Birçikırın = Aç  bırakmak


Tas =
Tas

 

 
Biyok = Ayva Bin / Bihn 1 = 1 Koku , Nefes , Soluk 2 Mis, Nükhet , Aroma , Itır 3 Parfüm 4 Rahiya , Bū / Būy / Buyi , Buke 5 Ufunet ,Yengi , Taafün , Kokuş 6 Burun koku yolu ile hissedilen her türlü etki *** Bihna gul / Bina gul = Gül kokusu *** Bihn a gulavë = Kolanya kokusu , Gül suyu kokusu *** Bihna çat = Çay kokusu *** Bçhan qawe = Kahfe kokusu *** Bina çıxrë / Bihna çıxarê = Sigara kokusu *** Bina gu / Bihna gu = Bok kukusu *** Bina solê = Ayak kapı kkokusu *** Bihna lıng / Bina lıng = Ayak kokusu *** Bin hıldan / Bihn hıldan = 1 Koku almak , Koku çekmek *** Bin berdan / Bihn berdan = Koku yayanak , Koku salmak *** Bin gırti / Bihn gırti = Kokulu , Koku tutuk , Koku sinik , Kokuşuk *** Bihn kışandın / Bin kışandın = Koku çekmek , Koku alamak , Kokulanmak *** Bihn kışandın / Bin kışandın = Koku çekmek , Koku alamak , Kokulanmak *** Bin derxıstın / Bihn derxıstın = Koku çıkarmak *** Bihna pıltanê / Bina pıltanë = Burcu kokusu *** Bina çeqşûrê / Bihna çeqşûrê = Yaban kekeği kokusu , Bir tür kekik kokusu *** Bina mendıkê / Bihna mendıkê = Peynir oto kokusu *** Bin têdan / Bihn têdan = Koku sürünmek , Koku sürmek *** Bina mı hlıda = Kokumu aldı *** Binate hılda = Kokunu aldı *** Bina biso / Bihna biso = Yanık çapuk kokusu *** Bina nëriyä / Bihna nëriyä = Tekeler kokusu *** Bina nêriyê / Bihna neriyê = Tekenin kokusu
{
Diğer Diyalekt’ler :
Bıhn ,Bêhn}

Bin / Bihn 2 =
Nefes , Soluk *** Bihnaki kûr = Derin bir nefes *** Bihn paki = Hoş görü , Esenlik , Saadet , Mutluluk *** Bin hıldan / Bihn hıldan = Nefes almak , Soluk almak *** Binam çıkiya / Binam çıkıya = Nefesin tutuldu , Nefesim kesildi , Nefesim daraldı , Nefesim tükendi *** Bihn kışandın / Bin kışandın = Nefes çekmek , Soluk alamak , Nefes çeknek , Soluk çekmek *** Bin berdan / Bihn Berdan = Nefes salmak , Nefes koyvermek ,Soluk koyvermek *** Bin gırtın / Bihn gırtın = Nefes tutmka , Soluk tutmak Dıkari binaxwe bıstini = Nefes alabiliyormusun , Soluk alabiliyornusun *** Hınek binxwe bistine (syn) = 1 Biraz nefes al , Biraz soluk al 2 Biraz istirahat et , Biaraz soluklan

Bin / Bihm 3
[mz] = 1 Morel , Ferah , İç rahatlığı , İç ferahlığı 2 (mz) Sabır 3 Tahammül 4 Keyif , Neşe , Hava , Esenlik verici durum 5 İstirahat , Dinlenme , Mola *** Binam teng bû / Bihnam teng bû = 1 Morelim bozuldu , İçin daraldı , Sıkıntı buldum 2 Sabrım daraldı *** Bin fırehi / Bihn fırehi = Ferahlık , Esenlik *** Bin xweşi / Bihn xeweşi = Esenlik , Ferahlık , İç açıcılığı *** Binam çıkıya / Binam çıkıya = 1 Sabrım daraldı , sabrım tükendi 2 Morelim dikildi , Morelim daraldı 3 Tahammülüm kalmadı *** Binhna Merıvtayë jı tê / Bina meırvtayë jı tê = (mz) İnsanlık kokusu kendisinden geliyor *** Ew zehf bina mı fıre dıke / Ew zehf bihna mı fıre dıke O çok beni ferahlandırıyor , O çok beni neşelendiriyor , O çok beni keyiflendiriyor , O çok bana morel veriyor *** Hınek binxwe bistine (syn) = 1 Biraz nefes al , Biraz soluk al 2 Biraz istirahat et , Biraz soluklan
<< bkz
Hewsal >>

Bin / Bihn 4
[mz] = Hava *** Bina zozana = Yayla havası *** Bina çiya = Dağ havası *** Bina behra = Deniz havası *** Binaxwe dıstinım = 1Havamı alıyorum 2 İstirahat ediyorum 3 Soluklanıyorum *** Bin ıstandın = Hava almak *** Bina bıharë / Bihna bıharë = Bahar kokusu , Baharın kokusu
<< bkz Hewa >>


Bir anin 1 / Bihr anin 1 = Hatırlamak , Anımsamak , Çağrışmak , Yad etmek 

Bir anin 2 / Birh anin 2 = Hatıra , Anı , Yadiğar , Bergüzar

Bir anin 3 / Biarh anin 3 = Muhtıra , Moratoryum

Birya kırın = Özlemek

Biryar = Bildirme , İleri sürme ,Açıklama

Biyok = Ayva

 

Bizan [bo] = Amarikan geyiği