Rêzbûna :Bo
Bo : Sıralaması                                       TEX
*************

Bo = Boy Görece ve işaret sözün büzgün halidir , İçin , Dair , Dolay , Bo mı = Benim için  
<< bkz Boy >>

 

Bobalisk = Burkaç ,Tayfun ,Hortum ,Havada hava akımının oluşturduğu
burkaç

Bobin = Bobin

Boçık / Boç [syn] = 1 (zo) Kuyruk 2 İzmarit , Sigaralara takılan filtre , İnsan veya Araç kuyruğu *** Boçık bakırın = Kuyruk sallmak *** Boçıka cıxarë = Sigara izmariti *** Boçık dırëj = Uzun kuyruk *** Boçıka hespa = 1 At kuyruğu 2 (bot) At kuyruğu bitkisi *** Boçıka çêlekan = İnek kuyrukları *** Boçık kop / Boçık qol = Çomar kuyruk *** Boçık xışt = Dik kuyruklu *** Sterka boçık = (astr) Kuyruklu yıldız *** Boçıka rûviya / Boçıka roviya = 1 Tilki kuyruğu 2 (bot) Tilki kuyruğu bitkisi *** Boçık gırtın = Kuyruk tutmak     *** Boçıka kamyona = Kamyon kuyruğu *** Boçıka mera = İnsan kuyruğu

<< bkz Dûv >>
{
Diğer Diylaekt’ler : Qemç , Qemçık , Poçık , Teri , Dêhl , Dêl , Çeq }


Boçıkvan = Kuyrukcu (mz) Yaltakcı , Dalkavuk

 

Boçi / Potal = Cüce

Bodrûm [pr] Bodrum

Boxe
[zo]=Boğa , Dana  *** Bırça boxa (astr) Boğa burcu

<< bkz Ga 1 >>


{
Diğer Diyalekt’ler : Ganêr , Boke }

Boxçe = Bohça 

Boxçık = Çıkı . Çıkın

Boxçıkkırın = Çıkınlamak , Cıkılamak

Bohtan = Cizre bçlgesi

Boks = Boks

Boksor= Boksör

Bolşevikj = Bolşevik

Bolyozxane = Elçilik , Kosolosluk

 Bombe = Bonba

Bonbe baran = Bonbardûman

Bona = Bono *** Bonoşıkandın = Bono kırdırmak

 


Boxebûyin / Boxebûn =
Boğa olma veya olmak , Kösnül hāl alma (mz) Boğalaşmak

Boxekırın = 1 Boğa etmek , Boğalaştırmak 2 Kösnütmek *** Boxe berdan = 1 Boğa salımı 2 Boğa salmak

Bona =
Ondan , Qnun için *** Bona pera = Para için *** Bona şuxıl = İş için
<< bkz Boy >>

Bonservis / Destûrname = Bonservis , Beyiye , Vesika , Hüsnü hizmet belgesiBor 1 [pol] = Hat , Sınır , Ülkeler arasi sınır , Hudut

Bor 2 [geogr] = Kır yer , Tarıma elverişsiz kıraç arazi

Bor 3 = Bir elemet

Boralan = Boralan , Boralan sınır kapısı

Boran 1 = Boran , Rüzgār şimşek yağmurlu yağış adı

Boran 2 [zo] = Bir çeşit yabani güvercin

Boran 3 / Bıhran = Buhran , Bunalım , Hastalığın ağır devresi , Ruhi sıkıntı , Kriz

Borani [ap] = Kürt mutfağında bir çeşit yemek , Kimi yörelerde ayran dibekte ekmek içi dövülerek hamur hāli geldikten sonra ayran , bal , yağ eklenerek hazırlanır . Bazı diğer yörelerde ise sebze ve kıyma vede yoğurt ile hazırlanan yemeğin adıdır

Boraq = Kurban , Nezir , Adak , Kurban için ayrılıp beslenen hayvan *** Bazara boraqa = Kurban pazarı , Kurbanlık hazvan pazarı
<< bkz Qurban >>

 

Borin = Mazuret 

Bordo  = Bordo , Bir renk

Bordro = Bordro

Bornoz = Bornoz

 Borse = Borsa

Bosıl = Fesleğen

Bostan = Bostan , Ekili kavun Karpuz Kabak gibi olanların ortak ismi

Bostanvan = Bostancı
Boşnaq = Boşnak , Balkanlarda bir halk

Boşnaqi = Boşnakça

Bot = Bot , Küçük gemi

Boti = Kürtçe bir lehce

 

Botanik = Botanik ,Bitki bilimi

Boy 1 [syn] = 1 İçin , Dair , Dolay , Rācī 2 Husus , Gereği , Āid , Āit , Müteallik , İlgili , İlişkin , Değgin , Gerekce 3 Gerçi , O yüzden , Ondan 4 Binaen , Binaenaleyh , Taalluk , Sırf 5 Göreli , İzafi , İzafet sözcüğüdür *** Boy vi = Bunu için , Bundan dolayı *** Bo mı / Bona mı = Ben için , Benim için *** Bo te / Bona te = Senin için *** Boy ke / Bo ke ? = Kim için , Kime ? Boy malê = Ev için *** Boy ne bê zanın = Bilinmemesi için , Bilinmemesi hususunda *** Boy te hatım = Senin için geldim *** Boy çı = Ne için ? , Ne hususta *** Boy rûya wida usa bû ! = Onun yüzünden öyle oldu ! *** Boy wi tu tıştek ne hate gotın ! = Ona dair hiç bir şey denmedi , Onun için hiç bir şey söylenmedi ! *** Sawe gerë = Gezmek için *** Sawe deynaxwe = Borcu için , Borcuna dair *** Jı boy xwendınë / Sawe xwendınë = Okumak için , Okumak hususunda , Okumaya dair , Okumaya āit *** Boy rojaki teng ye veşarti dıke şeng = (red) Ak akça kara gün içindir , anlamına bir öz deyiş *** Tenë boy viya = Sırf bu yüzden , Bundan dolayı , Bunun için *** Boy va tışta = Bu şeylerden dolayı , Bu şeyler için , Bu sebeplerdere dair *** Boy evarê = Akşama dair , Akşam için*** Boy viya = Bu yözden , Bu husustan *** Boy vê yekê / Jı ber vê yekê = Bundan dolayı , Buna ilişkin *** Boy vi usane = Buna binaen öyle , Binaenaleyh öyle *** Boy ser avê şerdıkırın = Su yüzünden kavga ediyorlardı , Suya ilişkin kavga ediyorlar *** Tenë jı boy mı = Sırf benim yüzümden
<< bkz Derheq , Derbar , Sawe , Lewra , Loma Göreli için : Qas >>
{ Diğer Diyalekt’ler :
Bili , Jıbo }Boy 2
= Gerekçe , Sebep *** Boy viya = Bu gerekçeyle , Bu sebeple *** Boy ewlekariye = Güvenlik getrekçesi ile , Güvenlik gerekçesiyle , Güvenlik sebebiyle

Boyax = Boya *** Bêboyax = Boyasız

Boyax xane = Boya  hanê

Boyax kırın = Boyalamak

Boykot  / Şıxulberdan = Boykot

Boykot kırın = Boykot etmek

Boykotcu / Şıxulberdayi = Boykotcu

Boz = Boz , Toprak rengi

Boza = Boza , Bir içicek