Rêzbûn : Ca / Câ
Ca
/ Cā : Sıralaması                                                                TEX
***************

Ca = 1 Haydi , Hele , Bak,-sana 2 da , de , den hali 3 Gayri , Artık *** Ca me / Ca mejı = Bizide , Bizleride *** Ca wi = Hele buna , Bak şuna *** Ca mı = Benide *** Ca keremax / Ca keremaxwe = Müsadeniz ile , Takdirinizle , İznizle *** Ca hınek wëda = Biraz öteye , Haydi biraz öteye *** Ca hışwe = 1 Hele sus , Haydi sus 2 Sus artık , Sus gayrı *** Ca bısekıne = Dur artık , Hele dur *** Ca bıgıre = Kapat gayri , Kapat artık

<< bkz De , Îca >>

Cacıq = Cacık

 

 

Cambaz = Cambaz

Cambazi = Cambazlık

Can = Can *** Canam ne eşine = Canımı ağrıtma , Canımı acıtma *** Caqnam nexuze = Canım istemiyor *** Pêşta can paşke canan = Önce can sonra canan ***Canamı = Canım

 Caferi = Caferi , Şiiliğin bir kolu


Cahıl / Cahal = Cahil , Toy , Aklı kamil değil
{ Diğer Diyalekt’ler : Pitnenas ; Kewdan }

Cahılbûyin / Cahılbûn = Cahil olmak , Aklı selim olmamak

Cax = Cağ

Cahıl / Cahal = Cahil , Toy , Aklı Kamil değil
{ Diğer Diyalekt’ler : Pitnenas ; Kewdan }

Cahılbûyin / Cahılbûn = Cahil olmak , Aklı selim olmamak

Cax = Cağ


Caiz = Caiz


Cahıl = Cahil , toy
Cax = Cağ
Cam
êr = Centilmen , Alicanap , Bey efendi ,Bonkör

Canege = Erkek sığır

Canan= Canan

Canık = Cancağız
Ceni [zo] = Tay

 

Car = Kez ,Defa , Misli , Bazı *** Sê car = Üç kez , Üç defa *** Carna = Ara sıra ,Bazı

 


Carcim [syn]=1 Cibindirik 2 Ev
içi yaygısı , Kilim , Çul
Ces /G
êç = Alçı
Canbaz
[adj] = 1 Canbaz , Celep , Hayvan alıp satan 2 (sp) Akrobat *** Canbazi = (syn) Canbazlık , Akrobasi *** Canbaz tel= Tel bambazı *** Canbaza heywana = Hayvan canbazı , Celep *** Canbazi = (syn) Canbazlık (sp) Akrobasi
<< bkz Qulopanvan >>


Canzeribûn = Bıkmak , Gına getirmek , Usandırmak

Carna = Bazı , Arada bir , Arasıra

Cacar = Bazen , Arada bir
Cariye = Cariye , Odalık ,Halayık
Carna = Bazı / Bazen , Arasıra , Aradabir , Kimi zaman *** Car carna = Arasıraları *** Carna të = Bazı geliyor *** Carna në = Bazı gelmiyor


Caw = Cevap , Yanıt *** Caw dayin = Cevap vermek *** Cawdar = Yanıtcı  

Caz = Caz , Bşr tür çoksesli muzik

Cazgır = Cazgır

 

Cazip = Cazip

Cazû = Cadı 

<<bkz Jıne sêrdar>>