Rêybûna : Ça / Çê
Ça / Çâ : Sıralaması
***************

Ça 1 =
Nasıl , Ne biçim , Ne hal-de, *** Çakım ? = Ne edeyim , Nasıl olsun ? *** Çakır ? = Nasıl yaptı , Nasıl oldu *** Çı kır ? = Ne yaptı ? *** Çakın ? = Ne yapsınlar , Ne etsinler ? *** Anji ça ? = Ya nasıl , Peki nasıl ? *** Çawane ? = Nasıldır , Ne biçimdir ? *** Çaki ? = Ne yapaçaksın , Ne etmek istiyorsun ? *** Tê ça gotuwu me usa kır . = Sen nasıl dediysen öyle yaptık *** Ça qas ? = Nekadar , Soru sözü ? *** Ça dırewın ? = Nasıl kaçıyorlar , Nasılda kaçıyorlar ? *** Ça hati ? = Nasıl geldin ? *** Çane / Çawane ? = Nasıl , Ne biçim ? *** Çawu ? = Nasıdı ? *** Ça nê ? = Nasıl gelmiyor ? (*29)
<<
bkz Çawa , Çıto , Çı >>
{
Diğer Dşiyalekt’ler
Çer , Çılo }


Ça 2 / Çem =
Çay , Dere , Akarsu , Menderes
<< bkz Çem , Êrez >>

{
Diğer Diyalekt'ler : Zê, Berar }
Çabûyin / Çabûn =
Nasıl olmak , Ne olmak Çabû ? = Nasıl oldu ? *** Çabûyê ? = Nasıl olmuş ? *** Çabûn = Nasıl oldular *** Çabû gure sera çiya qırbûye teze têyi ? = ( pej ) Ne oldu Dağdaki kurtlarmı kırıldıda şimdi geldin ?


Çakırın / Çawakırın = 1
Nasıl ettiler 2 nasıl etmek *** Çadıkın ? = Nasıl ediyorlar , Ne ediyorlar *** Çakıri ? = Nasıl ettin ? , Çı kıri ? = Ne ettin ? *** Ça dıki bıke ! = Nasıl edrsen et ! *** Çı dıki bıke ! = Ne edrsen et ! *** Ça perpûtdıke ! = (mz) Nasılda yatıştırıyor , Nasılda geçiştiriyor ! *** Ça çëkır ? = Nasıl yaptı
<< bkz Çawa kırın , Çı kırın >>Çace = Çaca , Erkek ve kızların arasını yapan veya buluşturan

Çağ / Çax = Çağ , Zaman *** Çı çax = Ne zaman*** Çaxa berê = Eski.çağlarda *** Çaxa zewace = Evlilik çağı *** Çaxa xortiye = Gençlik çağı


Çaket = Çeket


Çaki / Çawki = Nasıl , Ne bicim

Çakûç = Çekiç

Çalak [syn] = Atik , Çevik , Atılgan , Şiddetli saldırı ,  Atak

 Çalakvan = Etginci ,  Saldırıcı

Çalaki = Etkin , Aktif , Faal , Eylem

 

Çalekti = Atiklik ,Atılganlık

Çalekger / Çalekvan [syn] = 1 Eylemci 2 Aktivist , Mütehevvir

Çalepi = Emeklemek

Çand = Kültür , Maarif

Çandi 1 = Kültürel

Çandi 2 = Ekili ekenek *** Zeviya çandi = Ekili tarla


Çandın 1 [syn] = 1 Ekmek , Tohum veya fidan ekmek 2 Yoğurt veya süte ekmek doğramak

 

Çandın 2 = Ekim , Yılın aylarından

Çap 1 = Basım *** Çape pêşin = İlk baskı *** Çape dawi = Son baskı

Çapker = Basımcı

Çapbûn = Basılma

Çapxane = Basım evi

Çapameni = Basın 

 

Çap 2 = Bir ölcü birimi , yaklaşık sekiz kg

Çapker = Matbacı 

 

Çapkırın = Basmak , Basın yayına hazırlamak , Basım yapmak

Çapbûyin / Çapbûn = Basın yayınlı oluş

Çape = Çapa , Tarım aleti *** Çape kırın = Çapalamak

Çapxane [syn] = Basım hāne , Yayın evi , Matbaa

Çapemeni = Basın yayın , Neşir , Matbuat

Çapvan = Basımcı , Gazete dergi vs basan

Çar 1 = Dört *** Çardeh = On dört *** Çargeh = (mus) Çargah , Musikide bir makam

Çar 2 =  Çar ,Rus kralı Bulgar kralı

Çar 3 = Yelken , Yat veya kayık yelkeni

Çar emin = Dördüncü

Çare = Çare *** Bı çare = Çareli *** Bê çare = Çaresiz

Çarşem = Çarşanba

Çay = Çay
Çaydank = Çaydanlık


Çaynık = Çaydanlık , Demlik 

 

Çayasage = Ada çayı

 

Çarşaw = ÇarşafÇıkandın = Dikmek , Ekmek
Çand = Kültür
Çandzan = Kültür bilgini
Çaldıran
[ pr] = Çaldıran
Çarpine = Yankesici
Çarp
ê = Dört ayaklı
Çarşem = Çarşanba
Çare = Çare , Umar
Çev = Göz
Çardax = Çardak
Çevkani = Kaynak , Esin
Çarde = Ondört
Çargeh = Çargah , Muzikide bir makamÇarmıh =
Çarmıh , Haç

 
Çar = Dört

Çarçove = Çerçeve *** Bı çarçove = Çerçeveli *** Bê çerçove = Çerçevesiz
Çarıx = Çarık *** Bı çarıx = Çarıklı *** Bê çarıx = Çarıksız

Çarıxker / Çarıxvan = Çarıkçı

Çarıxvani = Çarıkçılık