HESRETE GULËME

Xemina çiyame
Bë kani ziyame
Qundaxek etimım
Walat tenë daykame

Hesrete gulëme
Hesrete dılëme
Hesrete ëlëme
Hesrete alëme

***

Zozan deyşt geliya
Navda teyrek bılıya
Esman ısterk kır hëlin
Note bırûsk bariya

Xegina gulëme
Xegina dılëme
Xegina ëlëme
Xegina alëme

***

Ewra çiya agrime
Xewa çeva gırime
Varë tu mı nızani
Dılam teva bırine

Hesrete gulëme
Hesrete dılëme
Hesrete ëlëme
Hesrete alëme